Toimintaympäristön analyysi, riskit ja mahdollisuudet

Suomi ja Viro

Valio on markkinajohtaja ja vahva paikallinen toimija Suomessa ja Virossa. Suomessa Valiolla on tuotantolaitoksia 13 paikkakunnalla ja Virossa 2 tehdasta. Suomessa Valio on osuustoiminnallinen yritys, joka on sitoutunut ottamaan vastaan ja jalostamaan kaiken omistajayrittäjiensä tuottaman maidon ja maksamaan myyntituoton tilityshinnassa maitotilayrittäjille. Virossa Valio on suurin virolaisen maidon ostaja normaalein liiketoimintaperiaattein.

Suomessa Valio kilpailee kuluttajatuotemarkkinoilla monikansallisten suuryritysten kanssa: kaikissa tuotesegmenteissä kilpailijana on Arla, jogurteissa lisäksi Danone, levitteissä Unilever ja välipaloissa ja lastenruoissa Nestlé. Virossa suurin kilpailija on paikallinen Tere.

Suomessa kasvumahdollisuudet ovat olleet viime vuosina rajalliset. Valion vahvuuksia ovat olleet omat merkkituotteet, kuten Valio Oivariini® ja Valio Oltermanni® sekä edistykselliset uutuustuotteet ja erikoistuotteet. Valion erikoismaidot kuten Valio Eila®, Valio Plus™ ja Valio Arki® maitojuoma ovat menestyneet hyvin.

Tuontikilpailun lisäksi kauppojen omat merkit (PL) ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan Suomessa. Varsinkin perusmaidoissa PL-tuotteet ovat ottaneet ylivoimaisen markkinajohtajuuden.

Valion menestys perustuu suomalaiseen, EU:n laadukkaimpaan maitoraaka-aineeseen, tehokkaaseen tuotantorakenteeseen, omiin innovatiivisiin brändituotteisiin, omaan jakeluun ja vastuulliseen yritystoimintaan.

Muut markkinat

Venäjällä Valiolla on yksi sulatejuustotehdas. Paikallista meijeriosaamista ja maidontuotantoa edistetään tekemällä yhteistyötä yhden tuoretuotemeijerin ja muutaman maitotilan kanssa.

Venäjä oli Valion suurin vientimarkkina ennen Venäjän EU:n tuotteille asettamaa tuontikieltoa. Venäjän sulkeutuminen vuoden 2014 elokuussa leikkasi Valion liikevaihdosta lähes 20 %. Maitomäärät jouduttiin jalostamaan vähemmän kannattaviksi teollisuustuotteiksi. Venäjän markkinoilla on pysytty paikallisen alihankinnan ja oman sulatejuustotuotannon avulla, mutta liikevaihto jää vuonna 2015 murto-osaan siitä, mitä se oli vuonna 2014.

Vuoden 2015 aikana on edistytty korvaavien kuluttajatuotemarkkinoiden kasvattamisessa ja avaamisessa sekä Ruotsissa, Tanskassa että USAssa. Kiinan ja Keski-Euroopan kuluttajatuotemarkkinat ovat vuorossa vuoden lopulla tai vuoden 2016 alussa.

Ruotsissa ja Tanskassa Valio kasvaa erityisesti laktoosittomilla tuotteilla ja jogurteilla. Tuotteet viedään Suomesta.

USA:ssa myydään sekä Suomessa valmistettua että paikallisesti hankittua juustoa. Vuoden 2015 aikana on rakennettu myös Suomessa valmistetulle kuluttajavoille myyntiverkostoa.

Kiinassa Valio on yksi kolmesta maailman suurimmasta demineralisoidun herajauheen myyjästä. Valion DEMI™ jauheita käytetään lastenruokien raaka-aineena. Valion tuotannon puhtaus ja luotettavuus ovat merkittävä kilpailuetu.

Maailmanlaajuisesti Valio vie mm. maitojauhetta ja teollisuusvoita sekä lisensioi innovaatioitaan. Valio vei vuonna 2015 tuotteita lähes 60 maahan ja edusti yksin noin 29 %:a Suomen elintarvikeviennistä. Maitotuotteiden viennistä Valio vastasi 97 %:sesti.

Jokaisella markkina-alueella ja kaikissa tuoteryhmissä kilpailu on maailmanlaajuisesti kovaa.

Maidonhankinnan tulevaisuus

Vuoden 2016 alkaessa Valiolle toimitti maitoa noin 6 500 maitotilayrittäjää. Maitotilojen lukumäärä vähentyi vuoden 2015 aikana  noin 7 %. Suomalaisella maitotilalla oli keskimäärin 35 lypsylehmää vuonna 2015. Tilakoko ja lehmien keskituotos ovat kasvaneet, joten Suomen maitomäärä on pysynyt melko tasaisena. Suomi on niukasti alle 100 %:sti omavarainen maidon suhteen.Valio vastaanotti noin 80 % Suomessa tuotetusta maidosta.

Maitotilayrittäjistä kilpaillaan Suomessa tilityshinnalla ja osuuskuntien palveluilla. Maitotilayritykset voivat kuulua Valiolle maitoa toimittavaan Valion omistajaosuuskuntaan tai toimittaa maitoa kilpailijoille.

Valion tilityskykyä laski vuonna 2014-2015 Venäjän viennin pysähtyminen, ostovoiman lasku Suomessa ja teollisuustuotteiden alhainen hintataso maailmalla, mikä johtui eniten maidontuotannon ylituotannosta Euroopassa sekä Kiinan kysynnän hiipumisesta. Valio ei myöskään voi osallistua Suomessa perusmaitokilpailuun markkinalähtöisesti ja joutuu myymään kilpailijoilleen noin 10 % keräämästään maidosta omakustannushintaan.

Markkinatilanne johti siihen, että maitotiloja siirtyi Valiolta kilpailijoille. Valio pystyy kuitenkin hankkimaan riittävästi maitoa sekä kotimaan että vientitarpeisiin Suomesta. Virossa Valio hankkii paikallista maitoa Baltian markkinoille valmistettaviin tuotteisiin. Virolaisen maidon saanti on myös hyvällä tasolla.

Toimintaedellytyksiin vaikuttavat trendit

Valioryhmän toimintaedellytyksiin vaikuttavat pitkällä aikavälillä maitotuotteiden kulutuskysyntä, maidontuotannon määrä maailman suurissa maitomaissa Uudessa-Seelannissa, Keski-Euroopassa ja USA:ssa, teollisuustuotteiden hintataso sekä mahdollinen poliittinen sääntely, joka liittyy maidontuotannon määrään ja maidontuotannolle maksettuihin tukiin.

Myös Suomen teollisen toimintaympäristön vakaus, maailman poliittinen vakaus, tuotantorakenteen uudistaminen oikeaan suuntaan ja osaavan henkilöstön saaminen ovat ratkaisevia Valion menestyksen kannalta.

Keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä toimintaedellytyksiin vaikuttavat markkinoiden toimivuus Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa ja Baltiassa, Valion kyky kehittää kuluttajia kiinnostavia uutuustuotteita, Valion tuotteiden menestyminen niin suurkeittiö- kuin vähittäiskauppamarkkinoilla Suomessa ja lähimarkkinoilla ja Ruotsin kruunun ja Yhdysvaltain dollarin kurssikehitys.

Pitkän aikavälin tavoite on kannattavan maidontuotannon ja maitotuotteiden omavaraisuuden turvaaminen Suomessa ja kannattava kuluttajatuoteviennin kasvu.

Tavoitteena on maksaa Euroopan parasta tilityshintaa Valion omistajayrittäjille.

Maidontuotannon kannattavuuden lasku ja tilojen huomattava väheneminen Suomessa vaikuttaisi moneen asiaan: kotimaisen naudanlihantuotannon romahtamiseen, maitotalouteen liittyvien työpaikkojen katoamiseen ja kotimaisen jalostusteollisuuden toimintaedellytysten huononemiseen. Maidontuotanto on ainoa kannattava maatalouden muoto suurimmassa osassa Suomea, ja maitoketju tuo Suomeen noin 30 000 työpaikkaa. Maito tuo maatalouden yrittäjätulosta Suomessa yli 60 %.

Maidontuotannon haasteena on vaihteleva maidontuotannon määrä maailmassa ja riippuvuus rehukustannusten vaihtelusta. Maidon ylitarjontapiikit näkyvät halpatuontierien nopeana kasvuna Suomessa. Muutama huono nurmisato- ja viljavuosi voi nostaa paljon rehukustannuksia. Maitotilat ovat myös energiariippuvaisia. Valiolaisten tuottajien saama tilityshinta on riippuvainen Valion tuotteiden menestyksestä markkinoilla.

Maidontuotantoon vaikuttavat globaalit trendit

Maidontuotantoon ja -jalostukseen vaikuttanevat pitkällä aikavälillä maailmassa ilmaston muuttuminen, puhtaan veden riittävyys ja maitotuotteiden kulutuksen kasvu kehittyvissä maissa.

Valion toimintaan vaikuttavat maidontuotannon määräkehitys eri puolilla maailmaa, teollisuus- ja kuluttajatuoteviennissä onnistuminen ja maidontuotannon määrän kehittyminen Suomessa.

Ilmastonmuutoksen ja veden riittävyyden näkökulmista Suomi on maidon ja naudanlihan tuotannon luontainen maa. Suomen maidontuotanto on laidunnurmien ja metsien ansiosta lähes hiilineutraalia, ympäristövaikutuksia vähentää lihan ja maidon saaminen samasta eläimestä, puhdasta vettä on karjalle riittävästi, kaikkialla kasvaa nurmea rehuksi ja muu kannattava maatalous kansan oman ruoantuotannon turvaamiseksi on suuressa osassa maata mahdotonta. Ilmastonmuutoksen eteneminen saattaisi aiheuttaa ongelmia ruoantuotannolle maailmassa, mutta Suomen maidontuotannolle se ei todennäköisesti aiheuttaisi haittaa.

Valio ottaa ilmastonmuutoksen toiminnassaan huomioon kehittämällä alkutuotannon resurssitehokkuutta ja oman teollisuuden energiatehokkuutta. Maidon keräily ja jakelureitit on optimoitu ympäristöä säästäen.

Valio ottaa kansalliset ravitsemussuositukset ja ruokatrendit huomioon tuotekehityksessään mm. valmistamalla vähärasvaisia tuotteita sekä vähentämällä sokerin määrän välipaloissa puoleen seuraavan viiden vuoden aikana.

Valio vastaa vaatimuksiin ruoantuotannon ja eläinten kohtelun eettisyydestä mm. kehittämällä lehmien ja vasikoiden hoito-ohjeita ja hyvää navettarakentamista, edistämällä laiduntamista ja maitotilayrittäjien hyvinvointia. Valion tuotantoketjussa ei käytetä soijaa valkuaisrehuna, ja se on GMO-vapaa.

Riskit ja mahdollisuudet

Suurimmat riskit Valion ja valiolaisten maitotilayrittäjien toiminnalle aiheutuvat maitotuotteiden kysynnän ja maidon maailmanlaajuisen tarjonnan muutoksista. Maidon tarjonnan kasvu laskee nopeasti maailmanmarkkinahintoja vaikuttaen Suomeen tuotavien ylijäämäerien hintoihin ja yleiseen hintatasoon.

Muita riskejä saattavat olla eläinperäisten tuotteiden kysynnän väheneminen, maidontuotannon huomattava väheneminen Suomessa ja hinnan merkityksen ylivoima suhteessa elintarvikkeiden laatuun. Yksin Valioon kohdistuva riski on se, että kilpailu vääristyy Valiolle tärkeällä Suomen markkinalla siksi, että markkinaa säädellään ymmärtämättä sen muuttumista ylikansalliseksi.

Valion mahdollisuudet liittyvät maailmanluokan edelläkävijyyteen tuotekehitys- ja maitoteknologiaosaamisessa. Esimerkkejä ovat LGG® maitohappobakteeri, laktoosittoman maitojuoman valmistusteknologia ja proteiiniteknologia. Mahdollisuus on myös kuluttajaliiketoiminnan laajentaminen lähimarkkinoiden ulkopuolelle Keski-Eurooppaan ja Kiinaan ja kuluttajatuotevalikoiman lisääminen USA:ssa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Pitkällä aikavälillä Venäjän markkinat ovat mahdollisuus läheisyytensä ja kokonsa sekä Valion tunnettuuden ja arvostuksen vuoksi.


Energiatarpeesi