Traineen elämää: yhdeksän kuukautta Valiojengissä

Valiolla on syyskuusta 2021 alkaen työskennellyt kymmenen uutta traineeta tehtävissä eri puolilla yritystä. Traineet palkattiin vakituiseen työsuhteeseen ja tehtävät jatkuvat ohjelman jälkeen asiantuntijana. Miten matka asiantuntijaksi on edennyt?

Trainee-ohjelmassa kukin trainee perehtyy vuoden aikana omaan tehtäväalueeseensa Valion eri liiketoiminnoissa. Kolme traineeta, Jori Härmä (Investment Projects Trainee), Linda Pietilä (Commercial Trainee) ja Jessina Nieminen (Public Affairs & Stakeholder Relations Trainee) kertovat seuraavassa työstään ja kokemuksistaan trainee-ohjelman aikana.

Matkalla asiantuntijaksi

Kaupallisena traineena Go-to-market -tiimissä toimiva Linda pohtii, että tehtävänkuvat Valiolla vaativat tekijältään monipuolisuutta. ”Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri, joten on ollut hienoa päästä oppimaan paljon esimerkiksi erilaisten maitojauheiden ominaisuuksista sekä tuotantoprosessista, joista minulla ei entuudestaan ollut kokemusta. Erityisesti käynti Valion Lapinlahden tehtaalla lisäsi omaa ymmärrystäni valtavasti”, Linda tuumii.

”Työskentelen jauheiden ja lastenruoan tuoteryhmässä erikoismaitojauheiden kaupallistamisen parissa. Työskentelen läheisessä yhteistyössä kansainvälisen myynnin sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen kanssa luoden yhdessä ratkaisuja kansainvälisille B2B-asiakkaille. Työnkuvani on monipuolinen – olen päässyt tekemään esimerkiksi erilaisia markkinaselvityksiä, järjestämään workshopeja sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille, innovoimaan uusia ratkaisukonsepteja sekä arvioimaan erilaisista erikoismaitojauheista tehtyjen lopputuotteiden aistinvaraisia eroja. Vaikka Valion suurin liiketoiminta-alue on Suomi, on täällä mahdollista päästä työskentelemään myös kansainvälisten projektien parissa. Itse olen päässyt tekemään jonkin verran yhteistyötä Kiinan tytäryhtiön kanssa, minkä lisäksi kaikki asiakasprojektit, joiden parissa työskentelen, sijoittuvat Suomen ulkopuolelle”, Linda kuvaa.

Vuoden perehdytys edistää oman tehtävän lisäksi ymmärrystä myös muista Valion toiminnoista ja siten auttaa luomaan kokonaiskuvaa yrityksestä ja liiketoimintaympäristöstä. ”Valion tuotteiden arvoketju pellolta pöytään on monivaiheinen. Kaikkeen tähän liittyy esimerkiksi yhteiskuntasuhde-, sidosryhmä- ja vastuullisuustyötä, jolloin tehtävässäni tulee olla ymmärrystä esimerkiksi tuotteiden arvoketjusta ja liiketoiminnoista osana kokonaisuutta”, Jessina pohtii.

”Olen kauppatieteiden maisteri ja minulla on aiempaa työkokemusta esimerkiksi ulkoministeriöstä ja järjestökentältä. Monipuolisesta kokemuksestani on hyötyä nykyisessä tehtävässäni Valiolla yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden parissa. Myös vastuullisuus sen monilta eri kanteilta on vahvasti läsnä työssäni: olin esimerkiksi mukana Valion vuoden 2021 vastuullisuusraportin teossa. Työssäni esimerkiksi osallistun yhteiskuntasuhde- ja viestintätyöhön ja suunnittelen ja tuotan monenlaisia tekstejä yhteiskunnallisesti kiinnostavista aiheista johdon ja asiantuntijoiden tueksi sekä ulkoisen viestinnän tarpeisiin. Esimerkkejä ovat johdon esitykset ja puhepointit tilaisuuksiin ja valmistautuminen tapaamisiin sekä yhteiskunnallisen uutiskirjeen tuottaminen”, Jessina kertoo.

Valion teknisissä palveluissa investointiprojektihallinnan traineena, engineering tiimissä työskentelevä Jori kuvaa myös monipuolisia työtehtäviään.

”Työnkuvaani kuuluu muun muassa projektipäälliköiden avustaminen erinäisissä projektinhallinnallisissa tehtävissä. Olen kuluneen 9 kuukauden aikana päässyt osallistumaan hyvin mielenkiintoisiin investointeihin esimerkiksi energiatehokuuden saralla ja osallistumaan omalta osaltani selvityksiin investointiprojektihallinnan kehittämiseksi. Osallistuin myös yhden projektin osalta asennus- ja käyttöönottovaiheeseen työmaalla, jossa pääsin konkreettisesti näkemään projektin käyttöönottovaiheen haasteita. Lisäksi olen päässyt vierailemaan eri tehdaspaikkakunnille ja tutustumaan hieman tarkemmin muun muassa Seinäjoen ja Lapinlahden tehtaisiin”, Jori sanoo.

Katse tulevaisuuteen: Job shadowing oli avartava tapa oppia Valion liiketoiminnasta

Trainee-ohjelmaan kuuluu job shadowing eli varjostus, jossa pääsee seuraamaan toisen valiolaisen työpäivää. ”Job shadowing oli mielenkiintoinen kokemus. Se antoi mahdollisuuden tarkkailla varjostettavan työpäivää ja hänen tapaansa työskennellä. Lisäksi se antoi mahdollisuuden tutustua hieman tarkemmin erilaiseen rooliin Valiolla ja auttoi omalta osaltaan kehittämään käsitystä Valion toiminnoista laajemmin”, Jori kuvailee.

”Toisen asiantuntijan työpäivän seuraaminen on ollut mielenkiintoista, ja herätellyt ideoita siitä, mitä joskus tulevaisuudessa Valio-uran aikana voisi haluta päästä tekemään”, Linda jatkaa.

Myös Jessina toteaa varjostuspäivän avartaneen ymmärrystä Valion laajasta toimintakentästä: ”Pääsin seuraamaan toimitusjohtajamme työpäivää. Kävimme tehtaalla ja opin tuotteiden valmistuksesta sekä monista eri asioista, joita on otettava huomioon arjen työssä. Osallistuimme myöhemmin päivällä myös seminaariin, jossa käytiin keskustelua vastuullisuusteemoista ja muista yhteiskunnallisesti puhuttavista asioista. Oli monipuolinen päivä, mikä kertoo siitä, että Valiolla työskennellään hyvin monenlaisten asioiden parissa.”

Trainee-ohjelmaan on mahtunut mukaan paljon: esimerkiksi mentorointia, business coachin tekemää ryhmä-coachausta, workshop Valion johtoryhmän kanssa sekä vierailu maitotilalle tutustumaan maidontuotannon arkeen. Pääsimme Trainee-porukalla myös Tukholmaan tutustumaan Valion Ruotsin tytäryhtiöön. ”Tytäryhtiövierailulla pääsimme työstämään caseja, vierailemaan foodtech-messuilla sekä tietysti verkostoitumaan Ruotsin kollegoiden kanssa. Matka oli yksi tähänastisen trainee-jakson kohokohdista!” Linda iloitsee.

Monipuolisen perehdytyksen myötä asiantuntijatehtävissä toimiminen lähtee käyntiin mahdollisimman hyvältä pohjalta, kun traineilla on kattavasti ymmärrystä Valion toiminnasta, niin Suomessa kuin globaalistikin. Valiolla onkin monipuolisia mahdollisuuksia ja tehtäväkierron ansiosta saattaa päästä monenlaisiin tehtäviin eri puolille yritystä ja toimipisteitä Suomessa. Valio toimii Suomen lisäksi ulkomailla ja työllistää noin 4 000 henkilöä maailmanlaajuisesti. Ura voi jatkua Suomen lisäksi esimerkiksi Valion tytäryhtiöissä Yhdysvalloissa tai Ruotsissa.

Lisää traineiden työstä valiojengiläisinä pääset kurkkaamaan Valion Instagram-tilin kohokohdista. Lisäksi alta löydät linkkejä muihin traineiden arjesta kertoviin juttuihin.

Tiesitkö?

  • Trainee-ohjelma on suunnattu vastavalmistuneille ja opintojensa loppusuoralla oleville osaajille.
  • Traineet työskentelevät täysipäiväisesti ja heidät on palkattu vakituiseen työsuhteeseen. Trainee-jakson jälkeen traineet siis jatkavat asiantuntijarooleissa Valiolla.
  • 12 kuukautta kestävän ohjelman aikana traineet vahvistavat jo olemassa olevaa ammattitaitoaan sekä perehtyvät ja valmistautuvat asiantuntijarooleihinsa.
Valiojengi
Traineen elämää: Kolme ensimmäistä kuukautta Valiojengissä
Valiojengi
Traineen elämää: Puoli vuotta Valiojengissä