Valio, koulumaitotuki ja maataloustuet

Oppilaitosten ja päiväkotien Suomessa saama koulumaitotuki perustuu Euroopan unionin koulumaitotukiohjelmaan, joka maksetaan Euroopan unionin varoista. Ohjelman tarkoituksena on edistää terveellisempiä ruokailutottumuksia. Valio on yksi yrityksistä, joka toimittaa ohjelman piiriin kuuluvia maitotaloustuotteita oppilaitoksiin ja päiväkoteihin.

Miksi lapsille tarjottavien maitotuotteiden ostamista tuetaan?

Oppilaitoksille ja päiväkodeille Suomessa maksettava koulumaitotuki perustuu Euroopan unionin koulumaitotukiohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on edistää terveellisempiä ruokailutottumuksia. EU tukee myös hedelmien ja vihannesten syöntiä. Kouluhedelmätuki otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2017.

Ohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa jäsenmaissa ja se maksetaan Euroopan unionin varoista. Kunnat päättävät itse tuen hakemisesta alueensa oppilaitoksiin ja päiväkoteihin.

Koulumaitotukea saavien päiväkotien ja oppilaitosten tulee ilmoittaa tuen saamisesta pitämällä esillä koulumaitotukijulistetta. Julisteen tarkoituksena on kertoa maidon ravitsemuksellisista ominaisuuksista sekä siitä, että oppilaitos tai päiväkoti tarjoaa Euroopan unionin tukemia maitotuotteita.

Mitä maitotuotteita tuetaan?

EU:n koulumaitotukeen oikeutetuista tuotteista on oma lainsäädäntönsä. Suomessa tukeen oikeutettujen maitotuotteiden valikoimaa on rajattu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokasuositusten mukaisesti. Maitotuotteiden on oltava vähärasvaisia. Suomessa tukea voi saada D-vitaminoidun rasvattoman maidon ja piimän käyttöön. 1.8.2017 tuen piiriin on kuulunut myös D-vitaminoitu rasvaton luomumaito.

Miten koulumaitotuki liittyy Valioon?

Tukea saavat kunnat voivat ostaa tuen piiriin kuuluvia tuotteita päiväkoteihin ja oppilaitoksiin tavallista edullisemmin. Kunnat tai kuntien liikelaitokset, jotka ostavat Valiolta tuen piiriin kuuluvia tuotteita, saavat tuen suuruisen alennuksen heti tuotteen hinnassa. Näin ne eivät joudu odottamaan tukea, jonka Maaseutuvirasto maksaa vuosittain.

Valio saa antamansa koulumaitotukialennukset vuosittain takaisin EU:n koulumaitotukiohjelmasta. Tuen jakaa Maaseutuvirasto ja se tilastoidaan maataloustueksi. Näin Valio näkyy yhtenä maataloustuen saajana, vaikka pääsosa Valion saamista tuista (n. 90 %) on koulumaitotukea, joka ei jää Valion käyttöön, vaan kiertää Valion kautta tukea hakeneille kunnille ja niissä toimiville oppilaitoksille ja päiväkodeille.


Energiatarpeesi