Valio mukana keittiössäsi

Oletko joskus ruokaa laittaessasi ajatellut, että “olisipa kätevää, jos…”? Arkisen ruoanlaiton pyörteissä piilee usein oivalluksen siemen. Valio haluaa tarjota kuluttajille uusia, toimivia ratkaisuja myös näihin tarpeisiin, joiden esiin kaivaminen onnistuu parhaiten havainnoimalla.

Kuluttajatutkimus on oppimista

Valio tuotteilla on luonteva paikka kuluttajan keittiössä ja ruokapöydässä. Pääseminen osaksi suomalaisen kuluttajan arkea ja juhlaa vaatii jatkuvaa kehittymistä, ja oppiminen kuluttajilta itseltään on arvokasta kehitystä.

Kuluttajien liikkeiden seuraaminen nopeasti muuttuvassa maailmassa vaatii tutkimusta, mutta Valiolla tiedetään, että kuluttajaymmärrys on menestyksekkään tuotekehityksen avain. Valio onkin tehnyt paljon kuluttajatutkimusta muun muassa haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla, ja toisinaan valiolaiset kutsuvat itsensä kuluttajien keittiöön.

Mies syö juustoleipääKuluttajan havainnointi on oppimista

Mitä kuluttajan havainnointi oikeastaan on, ja miten se tapahtuu? Ihmisiä ja heidän toimiaan on tarkkailtu havainnoimalla jo pitkään, ja tutkimusmenetelmän juuret ovat antropologiassa (kulttuuritutkimus) ja etnografisessa tutkimuksessa (kansan ja kulttuurin kuvaus).

Havainnointitutkimuksessa keskeistä on todellinen tilanne. Kuluttajaa havainnoidaan luonnollisessa ympäristössä ja aidossa tilanteessa, ongelmineen ja oivalluksineen. Valion tuotekehitykselle tärkeimpiä ovat tietenkin Valio tuotteiden potentiaaliset käyttötilanteet, joten tutkijat voivat vaikkapa kutsua itsensä kuluttajan keittiöön seuraamaan lähietäisyydeltä, kun kuluttaja valmistaa ateriaa itselleen ja perheelleen.

Tositilanteita ja yllätyksiä

Miten aidossa ympäristössä tapahtuva havainnointi eroaa haastattelu- ja kyselytutkimuksista? "Haastattelu- ja kyselytutkimuksissa saadaan selville se, mitä ihmiset sanovat tekevänsä.  Sanojen ja tekojen välillä on joskus suuri ero”, toteaa kehityspäällikkö Minja Miettinen Valion Uudistuminen Kuluttajanäkemys -yksiköstä.

Kolme valiolaista maistelemassa maitoaKyselytutkimuksissa kuluttajat eivät välttämättä osaa myöskään määritellä, millainen tuote tai ratkaisu voisi helpottaa heidän arkeaan. Ruoanlaittotilannetta havainnoiva tutkija pystyy poimimaan kuluttajan toiminnasta hiljaisia tarpeita. Lisäksi omassa keittiössään puuhaileva kuluttaja oivaltaa asioita eri tasolla kuin kyselytutkimuksessa, jossa ei välttämättä osata eläytyä arkiseen, tavanomaiseen ruoanlaittotilanteeseen.

Kehityspäällikkö Anna Himanen Uudistuminen Tuotenäkemys -yksiköstä muistuttaa, että havainnointi on tutkimustilanteena myös yllätyksellisempi kuin monet muut tutkimusmenetelmät. “Vaikka meillä onkin havainnointitutkimukselle aina selkeät tavoitteet, saamme monesti havainnoidessa myös ideoita varsinaisen tutkimussuunnitelman ulkopuolelta. Näistä ideoista voi syntyä vaikka Valion seuraava menestystuote.”


Energiatarpeesi