Valiomaidon laatujärjestelmä takaa maidon korkean laadun

Valiolaisen maitoketjun arvostamat asiat on kirjattu Valiomaidon laatuohjelmaksi. Laatu, puhtaus ja turvallisuus ovat laatuohjelman tärkeimmät kriteerit. Niitä noudattamalla syntyy korkealuokkainen Valio tuotteiden maitoraaka-aine.

Tavoitteena koko maidon tuotantoketjun hyvä laatu

Valiomaidon laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa maidon hyvä laatu koko tuotantoketjussa maitotilalta teollisuuteen ja näin taata tuotteiden korkea laatu kuluttajalle. Laatujärjestelmän perusajatuksena on riskitekijöiden kartoitus ja hallinta. Maidon laatukäsikirjan toiminta- ja työohjeet on tehty maitotiloille tätä hallintaa varten. Toinen tärkeä tavoite on toimintojen kehittäminen, joka osaltaan parantaa toiminnan kannattavuutta ja ottaa entistä enemmän huomioon muun muassa tuotannon eettiset ja ympäristönäkökohdat.

Maidon laatukäsikirja on Valioryhmän hyvän tuotantotavan ohjeisto, jonka sisältöä päivitetään säännöllisesti. Ohjeissa kuvataan valiolaisen laatujärjestelmän periaatteet, maidon laatunormit, laatutyön toteuttaminen, maidon käsittely ja laitteet, lypsykarjan terveys ja hyvinvointi, rehut ja ruokinta sekä ympäristöasiat. Maidon laatukäsikirja on käytössä kaikilla valiolaisilla tiloilla.

"Maidon laatukäsikirja on käytössä
kaikilla valiolaisilla tiloilla."

Laatuportaita pitkin kohti huippulaatua

Maidontuottajan panos laatuketjussa on erittäin tärkeä, sillä tilalla aikaansaatu laatu on ainutkertaista – sitä on hyvin vaikea parantaa ketjun seuraavissa vaiheissa. Ensiluokkaisen raakamaidon eteen halutaan tehdä paljon töitä. Siksi Valioryhmässä on käytössä laatuportaat. Portaat rakentuvat niin, että tuottajat voivat kehittää omaa maitotilaansa omien kykyjensä ja resurssien mukaan. Valion Alkutuotanto ja Valioryhmän osuuskunnat järjestävät maidontuottajille myös säännöllisesti maitotilan kehittämiseen liittyvää koulutusta. 

Laatuportaissa on kolme tasoa. Tilakohtainen laatutyö ja ensimmäinen porras koostuu lainsäädännön tinkimättömästä noudattamisesta. Toisen portaan perustana on maidontuottajan ja maidonhankinnasta vastaavan osuuskunnan välillä solmittu laatusopimus. Sopimuksen myötä maidontuottaja sitoutuu noudattamaan Maidon laatukäsikirjan ohjeita. 97 prosenttia valiolaisista maidontuottajista on solminut laatusopimuksen.

Kolmannella portaalla maitotila voi saada Valio Maitotila -opasteen täytettyään vaaditut kriteerit. Opaste on tunnustus hyvästä panostuksesta laatuun, eläinten hyvinvointiin ja tilan ympäristöön. Opaste kertoo ohikulkijoille, että tilalla on panostettu tuotantoon monin tavoin ja tuotetaan siksi erinomaista maitoa. Maitotilaopaste on noin 25 prosentilla valiolaisista maitotiloista. 


Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi