Valion sidosryhmätaulukko vuonna 2013

Taulukossa luetellaan Valion sidosryhmät, niiden asettamat odotukset Valiolle sekä yhteydenpidon muodot.

Asiakkaat

Odotukset
Tuotteiden hyvä hinta-laatu-suhde, paras valikoimanhallinta, toimitusvarmuus, parhaat palvelukonseptit, innovatiiviset uutuudet, vastuullinen toiminta.

Yhteydenpito
Valio ammattilaiset -palvelu (verkkopalvelu), henkilökohtainen yhteydenpito, Valssi- ja Ruokavuosi-lehdet, Valio Foods & Functionals, messut, uutiskirjeet

Omistajat

(Valioryhmän maidontuottajat)

Odotukset
Hyvä maitotuotto ja tilityshinta raakamaidosta, pitkäjänteinen yrityksen kehittäminen, riittävä tiedonkulku.

Yhteydenpito
Hallinnon kokoukset, Valma (verkkopalvelu), omistajatiedote, Maito ja Me -lehti, Valio-kokous, Yritysvastuuraportti ja vuosikertomus internetissä

Henkilöstö ja potentiaaliset työntekijät

Odotukset
Henkilöstöperiaatteiden toteutuminen (henkilökohtainen vastuu, avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo), työsuhteen turvallisuus, kilpailukykyiset työehdot, yrityksen hyvämaineisuus.

Yhteydenpito
Intranet, esimiestyö, koulutus, henkilöstötutkimus, henkilöstöedustus hallintoneuvostossa, henkilöstön yhteistyöryhmä, luottamusmiespäivät, Valion verkkopalvelut, Yritysvastuuraportti ja vuosikertomus internetissä, työterveyshuolto

Kuluttajat

Odotukset
Brändilupauksen pitäminen, tuotteiden hyvä hinta-laatusuhde, hyvän- makuiset ja turvalliset tuotteet, eettinen toiminta.

Yhteydenpito
Valion verkkopalvelut internetissä, Kuluttajapalvelu, markkinointiviestintä, uutiskirjeet

Järjestöt

(mm. MML, MTK, MTT, EDA, IDF, Maitohygienialiitto, Maito ja Terveys ry, Ruokatieto Yhdistys ry, Suomalaisen Työn Liitto, Mainostajien Liitto, Eläintautien torjuntayhdistys, Naseva, ProAgria, kauppakamarit, Huoltovarmuuskeskuksen Elintarviketeollisuuspooli, Suomen Akatemia, Juustopöytä ry.)

Odotukset
Asiantuntijuus, kumppanuus, luotettavuus, kannanotot, meijerialan edelläkävijyys.

Valion jäsenyydet:
MML, MTT, EDA, IDF, Naseva, Maitohygienialiitto, Maito ja Terveys, Ruokatieto Yhdistys, Suomalaisen Työn Liitto, Mainostajien Liitto, Eläintautien torjuntayhdistys, kauppakamarit, Huoltovarmuuskeskuksen
Elintarviketeollisuuspooli

Yhteydenpito
Säännölliset kokoontumiset, yhteydenpito, lausunnot, uutiskirjeet

Yliopistot, korkeakoulut

Odotukset
Yhteistyö, rahallinen tuki.

Yhteydenpito
Asiantuntijuuden hyödyntäminen, opiskelijoille graduntekomahdollisuuksien tarjoaminen.

Media

Odotukset
Eettinen toiminta, nopeus, avoimuus, asiantuntijuus.

Yhteydenpito
Internet, tiedotteet, uutiskirjeet, tiedotustilaisuudet, yhteydenpito, viestinnän toimivuuden tutkimukset, Yritysvastuuraportti ja vuosikertomus internetissä

Ruoan, ravitsemuksen ja terveyden asiantuntijat

(mm. Salwe Oy, Suomen Sydänliitto ry, Diabetesliitto ry, Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen Osteoporoosiliitto ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto (STHL), Suomen lähi- ja perushoitajien liitto (SuPer), Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY), Marttaliitto, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto, (STAL) sekä Kotitalousopettajien liitto ja Gerontologinen ravitsemus Ry.)

Odotukset
Luotettava ja korkeatasoinen tutkimustoiminta, lupauksensa lunastavat tuotteet, asiantuntijuus.

Valion jäsenyydet:
Salwe Oy, RTY:n eli  Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen kannattajajäsen, Gery ry.

Yhteydenpito
Yhteiset tutkimukset ja projektit, tiedotteet, Valion ammattilaispalvelu (verkkopalvelu), Valio Terveysuutisia –postitus, yhteydenpito, seminaarit,  Valio Terveyden ammattilaiset – Facebook-sivusto

Tavarantoimittajat ja muut yhteistyö- kumppanit

Odotukset
Ennakoitava ja luotettava toiminta.

Yhteydenpito
Alaa kehittävä yhteistyö, jatkuva yhteydenpito, auditoinnit

Viranomaiset, ministeriöt

(mm. Evira, tuotantopaikkakuntien valvonta- ja ympäristöviranomaiset, kilpailuviranomaiset, MMM)

Odotukset
Luotettavuus, asiantuntijuus.

Yhteydenpito
Säännöllinen yhteydenpito ja lain vaatimat ilmoitukset, uutiskirjeet


Energiatarpeesi