Valion vastuullisen yritystoiminnan periaatteet

Valion vastuullisuus tarkoittaa velvollisuutta vastata tärkeiden sidosryhmien odotuksiin edistäen sidosryhmien hyvinvointia samalla tiedostaen mahdolliset ristiriidat sidosryhmien odotuksissa. Vastuullisuus tarkoittaa myös avointa ja rehellistä vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa.

Tuotteiden käyttäjien odotukset

• Valio kehittää tuotteita, joita käyttäjät arvostavat. Tuotekehitystä tehdään vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa.
• Tuotteet ovat turvallisia ja jäljitettäviä. Tuotteiden valmistusaineet hankitaan yrityksiltä, joiden toiminnan luotettavuus ja vastuullisuus selvitetään ja tarvittaessa auditoidaan.
• Valio merkillä Suomessa myytävät tuotteet on aina valmistettu Suomessa ja maitoraaka-aine on aina suomalaista
• Alma merkillä Virossa myytävät tuotteet on aina valmistettu Virossa

Ympäristörasituksen pienentäminen. Kts. Kansantalouksien odotukset.

Valion henkilöstöä vilkuttaa alemmasta kerroksestaHenkilöstön odotukset

• Valiossa mahdollistetaan hyvällä johtamisella henkilökohtaisen vastuun ottaminen omasta työstä, hyödynnetään yksilön vahvuuksia, jaetaan yhteinen laatukäsite ja annetaan tavoitteet ja työkalut. Mittaamisen ja palkitsemisen perusteet ovat tiedossa.
• Toteutetaan henkilöstöperiaatteita: avoimuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.
• Tarjotaan turvallinen ja hyvä työympäristö sekä hyvät työehdot.

Valioryhmän maidontuottajaomistajien odotukset

• Valio maksaa tuottajamaidosta tilityshinnassa osuuskunnille Euroopan parasta hintaa ja jalostaa kaiken tuotetun maidon.
• Valio kertoo avoimesti liiketoiminnastaan.
• Tuottajien jaksamista työssään tuetaan.
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämistä tuetaan.
• Maidontuotannon resurssitehokkuutta ja sitä kautta ympäristörasituksen vähentämistä tuetaan.

Nainen ja mies kaupan juustohyllylläAsiakkaiden odotukset

• Valio tarjoaa kaupallisesti kiinnostavia ja kaupalle kannattavia tuotteita läpinäkyvin ehdoin.
• Valion tuotevalikoima uusiutuu ja Valio osaa tuoteryhmähallinnan.
• Valio tarjoaa lisäarvoa FS- ja teollisuusasiakkaille.
• Toimitusvarmuus takaa hyllysaatavuuden.
• Valio täyttää asiakkaan asettamat vaatimukset, ja omavalvonta takaa tuoteturvallisuuden.

Tavaroiden ja palvelujen toimittajien odotukset

• Valio noudattaa hyviä liiketapoja ja maksaa laskunsa sovitusti.
• Kumppanuus on pitkäjänteistä kannattavan liiketoiminnan kehittämiseksi.
• Kaikissa maissa suositaan kilpailukykyisiä paikallisia kumppaneita.

Kansantalouden odotukset

• Valioryhmä luo innovoimalla, työllistämällä, investoimalla ja hyväntekeväisyydellä arvoa ja hyvinvointia yhteiskuntaan.
• Valio huolehtii maitotuotteiden huoltovarmuudesta.
• Tuotannon ja alkutuotannon ympäristörasitusta vähennetään.
• Valio noudattaa lakeja, hyviä liiketapoja ja oikeusvaltion periaatteita.
• Tuotekehityksessä otetaan huomioon myös Kansalliset ravitsemissuositukset.


Energiatarpeesi