Vuosikertomus 2014

Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2014 laski 3,9 % 1950 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski ulkomailla 9,1 % ja kotimaassa 0,8 %. Konsernin maitokate** laski 975 miljoonaan euroon (1026) ja maitotuotto* 43,7 (48,0) senttiin litralta.

Maksettu tilityshinta jälkitileineen oli 45,4 (47,5) senttiä maitolitralta. Vuodelta 2014 jälkitiliä ei maksettu.

Vuonna 2014 Valio maksoi suomalaisille maidontuottajille 885 miljoonaa euroa (= 45 % liikevaihdosta), mikä on 22 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1929 miljoonaa litraa (1888 miljoonaa litraa).

Valion omavaraisuusaste oli 42 % (47 %). Investoinnit kasvoivat edellisvuodesta ja olivat 152 miljoonaa euroa (118 miljoonaa euroa). Valion investoinnit kattoivat noin 29 % koko elintarviketeollisuuden investoinneista 2014. (Lähde: EK).

Maitomarkkinakilpailu KHO:n ratkaistavaksi

Markkinaoikeus langetti Valiolle kesäkuussa 70 miljoonan euron seuraamusmaksun, joka perustui Kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen näkemykseen, että Valio olisi syyllistynyt markkina-aseman väärinkäyttöön ja myynyt perusmaitoja kustannukset alittavalla hinnalla.

Valio on valittanut päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaisua odotetaan aikaisintaan vuoden 2015 loppupuolella.

Valion perusmaitojen myyntimäärät laskivat edelleen edellisvuodesta kun taas erikoismaitojen myynti kasvoi. Valion osuus perusmaidoista oli vuoden 2014 lopussa alle 30 % määrästä.

Tuontijuustojen osuus juustojen kulutuksesta laski edellisvuodesta 47 %:iin (50 %). Myös tuontijogurttien markkinaosuus oli hieman laskussa ollen noin 27 % (29 %).

Venäjän tuontikielto ja teollisuustuotteiden hintojen lasku loppuvuonna 2014

Elokuussa Venäjä määräsi elintarvikkeiden tuonnille EU:sta tuontikiellon, jonka johdosta Valion Venäjän vientiin*** käyttämä maito jouduttiin ohjaamaan pääosin teollisuustuotteisiin: maitojauheeseen ja teollisuusvoihin.

Teollisuustuotteiden hinnat laskivat voimakkaasti vuoden 2014 loppupuolella lähestyen interventiohintoja.

Myös Valion Venäjän liikevaihto laski edellisvuodesta merkittävästi 258 miljoonaan euroon (378).

Valio mahdollistaa omavaraisen maidontuotannon Suomessa

Valion kyky jalostaa tuotteita, jotka pystyvät kilpailemaan myös kansainvälisillä markkinoilla, mahdollistaa nykyisen omavaraisen maidontuotannon määrän Suomessa.

Jos Valio ei kykenisi viemään sitä maitomäärää, jonka tuontituotteet syrjäyttävät Suomen markkinoilta, moni maitotila joutuisi lopettamaan toimintansa.

Valion vienti myös omalta osaltaan tukee Suomen vaihtotasetta.

Vuonna 2014 Valion vienti kohosi noin 35 %:iin koko Suomen elintarvikeviennistä lasketuna ilman alkoholituotteita (noin 40 % vuonna 2013).

Ruotsissa liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta 97 miljoonaan euroon (84).

Virossa Valio on merkittävä paikallinen toimija tuoretuotteissa ja suurin juustonvalmistaja. Virossa liikevaihto oli noin 93 miljoonaa euroa (90). Venäjän vientikielto koski myös Viroa, jonka vuoksi myyntiä jouduttiin suuntaamaan EU-maihin.

Vähämineraalisten herajauheiden (Demi™) markkinoilla Valio on merkittävä toimija Kiinassa. Demi™ jauheita käytetään mm. lastenruokien raaka-aineena. Venäjän vientikiellon johdosta myös maitojauheen myyntiä kasvatettiin Kiinassa.

Valion myynti Kiinassa oli 48 miljoonaa euroa (46).

USA:ssa myynti oli 58 miljoonaa euroa (51) ja vuoden 2014 lopussa Valio käynnisti myös voin viennin USA:han.

Vuonna 2014 aloitettiin laktoosittomien tuotteiden vienti Tanskaan.

Globaalisti Valio panostaa terveys- ja hyvinvointituotteiden, esimerkiksi probioottituotteiden (LGG®) ja laktoosittomien tuotteiden (Eila®) kaupallistamiseen ja markkinakohtaiseen konseptointiin sekä teollisuustuotteiden myyntiin.

*Maitotuotto = (Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve) / omistajien toimittama maitomäärä

**Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

***Valion vienti = Suomessa valmistetut ulkomaille viedyt tuotteet.


Energiatarpeesi