Eläinlääkäriliiton hyvinvointipalkinto Valion Heikki Kempille

Agrologi Heikki Kemppi Valiosta sai Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinnon vasikoiden hyvinvoinnin ja niiden olosuhteiden parantamisen hyväksi tehdystä työstä. Hän vastaanotti palkinnon Eläinlääkäripäivillä 28.11.2012. Heikki Kempin mukaan mikään ei maitotilalla ole niin tärkeää kuin vasikanhoito.

Eläinlääkäriliiton joka kolmas vuosi jakamalla hyvinvointipalkinnolla kannustetaan huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista sekä palkitaan tässä työssä onnistuneita, sanoi palkinnon saajan valinneen Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja, eläinlääkäri Päivi Lahti.

Hyvinvointipalkinnon saajaa ehdottavat eläinlääkärit. Lukuisista ehdokkaista Valion Heikki Kemppi erottautui ratkaisukeskeisellä ja oma-aloitteisella toiminnallaan vasikoiden hyvinvoinnin puolesta, Päivi Lahti totesi.

Hän sanoi Heikki Kempin vaikuttaneen vahvasti lähes kahden vuosikymmenen ajan vasikoiden olosuhteiden ja hoidon parantamiseen toimiessaan vasikan juomarehujen myyntipäällikkönä ja vasikka-asiantuntijana Valiolla.

Heikki Kemppi on kehittänyt käytännöllisiä juotto- ja kasvatusmenetelmiä, kertonut vasikoiden hyvästä hoidosta tuottajille ja asiantuntijoille sadoissa koulutustilaisuuksissa sekä ammattilehdissä. Hän toimii kantavana voimana Valion kokoamassa vasikka-asiantuntijatyöryhmässä ja on vaikuttanut vahvasti vasikanhoito-oppaan syntymiseen.

Jos hän on nähnyt ongelman, hän on tarttunut toimeen niiden ratkaisemiseksi, Päivi Lahti sanoi.


Vasikan hyvä hoito on maitotilan tärkein asia

Heikki Kempin mukaan vain hyvin hoidetusta ja ruokitusta vasikasta kasvaa hyvä lypsylehmä. Vasikan perustarpeita ovat hyvä kuivitus, raitista ilmaa, riittävästi ravintoa ja lämpöä sekä tilaa leikkiä ja levätä pehmoisella alustalla.

Heikki Kemppi toteaa Valion olleen tärkeä taustatekijä omalle vasikoiden hyvinvoinnin kehittämistyölleen. Valiossa ja osuuskunnissa nähdään vasikoiden hyvän hoidon merkitys tulevan lypsylehmän terveydelle, tuottoisuudelle ja kestävyydelle ja eläinten hyvinvoinnin eteen tehdään jatkuvasti koulutus- ja neuvontatyötä.

Lue Hyvinvointipalkintoon liittyvä tiedote Eläinlääkäriliiton sivuilta


 


Energiatarpeesi