GRI-indeksi 2016

GRI-indeksi

 • G4-indeksiluku
 • GRI4-indeksi
 • Sijainti
 • Lisätiedot

Organisaation taustakuvaus

Sitoumukset ulkoisiin aloitteisiin

Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat

Sidosryhmävuorovaikutus

Raportin kuvaus

Hallinto

Liiketoiminnan eettisyys

Taloudellinen vastuu

Erityinen perussisältö

Hankinta

Ympäristövastuu

  • G4-EN3-4
  • Oma ja välillinen energian kulutus
  • Ympäristö
  • G4-EN7
  • Vähennykset tuotteiden ja palveluiden energiantarpeessa
  • Ympäristö
  • G4-EN15
  • Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 1)
  • Ei raportoitu
  • G4-EN16-17
  • Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2 ja scope 3)
  • Ei raportoitu
  • G4-EN18
  • Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
  • Ei raportoitu
  • G4-EN20-21
  • Typen- ja rikkioksidien päästöt sekä muut otsonikatoa aiheuttavat päästöt
  • Ympäristö
  • G4-EN22, 26, G4-EN8-10
  • Veden käytttö ja kierrätys sekä päästöt vesistöön
  • Ympäristö
  • G4-EN11-12
  • Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen
  • Ei raportoitu
  • G4-EN29
  • Ympäristövanhingot
  • Ei raportoitavaa
  • G4-EN27-28
  • Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset
  • Ei raportoitu
  • G4-EN29
  • Ympäristölupien mukainen toiminta
  • Ympäristö
  • G4-EN32-33
  • Toimittajien ympäristöarvioinnit
  • Ei raportoitu
  • G4-EN34
  • Ympäristövalitukset
  • Ei raportoitu

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Yleinen erityissisältö

Lisää aiheesta

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi