Kilpailuviraston päätös pakottaa nostamaan perusmaitojen hintaa noin 30 %

 Kilpailuvirasto (Kivi) pakottaa Valion nostamaan perusmaitojen hintaa vähittäiskaupoille noin 30 %. Valio toteuttaa vaatimuksen helmikuun alusta. Kilpailuviraston ja Valion välillä on oppiriita siitä, mikä on osuustoiminnallisen yrityksen oikea tapa jakaa tulosta omistajilleen.

Kilpailuvirasto syytti 20.12.2012 julkistamassaan lausunnossa Valiota tappiollisesta perusmaitojen tukkuhinnoittelusta ja määräsi Valiota viipymättä korjaamaan tilanteen.  Kilpailuviraston vaatimusten täyttämiseksi Valion tulee nostaa perusmaitojen hintaa.

  • Jokainen myymämme perusmaitolitra on ollut kannattavaa liiketoimintaa. Meillä on Aalto-yliopiston sekä Turun, Tampereen ja Vaasan yliopistojen viiden laskentatoimen professorin lausunto tukemassa kantaamme. Osuustoiminnassa otetaan kaikki tuottajien maito vastaan, sanoo Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.

Kilpailuviranomaisen mielestä Valion tilityshinta maidontuottajaosuuskunnille on kokonaan muuttuva kustannus.  Valion näkökulma on toinen: Valio on sitoutunut vastaanottamaan ja jalostamaan kaiken omistajiensa tuottaman maidon ja maksamaan kaiken toimintansa tuoton tilityshinnassa.  Siksi maksettu tilityshinta on osittain kiinteä kustannus ja osittain suorituskykyyn perustuvaa voitto-osuutta.

  • Valio toimii osuustoimintaperiaatteella, joka tarkoittaa, että Valio ei voi säädellä ostamansa raaka-aineen määrää, vaan ostaa kaiken maidon, mitä sen jäsenet tuottavat. Otamme samalla hinnalla vastaan kaiken maidon riippumatta siitä, tuleeko maito Utsjoelta vai tilalta, joka on vain muutaman kilometrin päässä meijeristä. Tämä on suomalaista osuustoimintaa, selventää toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.
  • Osuustoiminnassa kaikki markkinoilta saatu tuotto jaetaan Valioryhmän osuuskuntien kautta suomalaisille maidontuottajille. Tuottajahintaan siirtyvä voitto-osuus syntyy Valion kehittämistä lisäarvotuotteista, ei perusmaidoista. Kilpailuviraston ehdottama vaihtoehto perusmaitojen hinnankorotukselle eli kustannusten alentaminen tuottajien saamaa hintaa laskemalla ei siten ole mahdollinen, täsmentää Laaksonen.

Asia ratkaistaan markkinaoikeudessa. Valio käynnistää valitusprosessin ja hakee markkinaoikeudelta täytäntöönpanokieltoa hinnankorotuksille. Markkinaoikeusprosessi vie vuosia ja täytäntöönpanokiellon käsittely kestänee kuukausia.


Energiatarpeesi