Maitoa maalta -blogi kertoo maidontuottajien arjesta

Maitoa maalta -blogin tarkoitus on lisätä kuluttajien tietoisuutta ja ymmärrystä suomalaisen maidon syntysijoista ja tuotannon olosuhteista 2000-luvulla. Blogikirjoituksia on mahdollisuus kommentoida ja kirjoittajat keskustelevat mielellään lukijoiden kanssa. Maidontuotantoa tarkastellaan nykyaikaisena yrittäjyytenä, jota harjoittavat eri lähtökohdista maidontuottajiksi ryhtyneet tavalliset suomalaiset. Valion maidontuottajat omistavat Valio Oy:n muodostamiensa omistajaosuuskuntien kautta.

Joulukuussa 2011 avattu blogi löytyy osoitteesta www.maitoamaalta.fi.

Aiheita laidasta laitaan

”Kuluneena juhannuksena eivät käet kukkuneet eikä vesi liplattanut, sen sijaan pelloilta peltojen jälkeen kuului äreä työn ääni. Ensimmäinen säilörehun korjuu on merkittävin tapahtuma karjan ruokinnassa.” Minna Kurtelius-Luttinen bloggaa Vieremästä, Pohjois-Savosta. Osuuskunta ItäMaitoon kuuluva tuottaja on emännöinyt Hukkalan tilaa 18 vuotta. Pihattonavetassa on 110 lypsävää lehmää.

”Välillä investoinnit ovat pieniä, kuten eilen alennusmyynnistä ostamani pulkka, jolla voidaan vetää vastasyntynyttä vasikkaa omaan karsinaansa. Välillä taas käydään pankinjohtajan juttusilla.” Kahden lapsen äiti Outi Kyöstilä Orimattilasta, Päijät-Hämeestä emännöi 300 vuotta vanhaa Kyöstilän sukutilaa. Outi Kyöstilä kuuluu Osuuskunta Tuottajain Maitoon. Kyöstilän tilalla on 40 lypsävää lehmää.

”Navetalla alkaakin poikimisruuhka olla ohi. Paljon tuli tällä kertaa sonnivasikoita, mutta vielä on toivoa muutamasta lehmäsestä, kun viimeiset pari poikimista ovat edessä muutaman viikon sisällä.” Heini Hakkarainen kirjoittaa Talviaisten tilalta Keihärinkoskelta, Kivijärven kupeesta. Osuuskunta Maitosuomeen kuuluva tuottaja on kahden pienen lapsen äiti. Hän hoitaa yhdessä puolisonsa kanssa tilaa, jossa on 24 lypsävän lehmän parsinavetta.

”Se jos joku on lähiruakaa, kun maito jota siihe juustoon käytetähä kerätään siitä lähialueen tiloolta. Ei paljua tartte kuljetella pitkin poikin Suamen nieme.” Anu Fräntilä-Riihonen Keuruulta, Keski-Suomesta Riihiahon tilalta on lypsänyt 5-vuotiaasta asti. Kolmen lapsen äiti hoitaa 45 lypsylehmän tilaa yhdessä puolisonsa kanssa jo 13. sukupolvessa. Anu Fräntilä-Riihonen kuuluu Osuuskunta Maitosuomeen ja on myös Valio Oy:n hallintoneuvoston jäsen.

Yli 100-vuotias maidontuottajien omistama yritys

Valio Oy perustettiin vuonna 1905 ja se on alusta asti ollut suomalaisten maidontuottajien omistama yritys. Toukokuussa 2012 valiolaisia maidontuottajia oli 8 237. Maidontuotanto on yksi tärkeimmistä maaseudun elinkeinoista.

Maidontuotanto on maaseutukuntien ja –kaupunkien talouden veturi, joka työllistää ja tuo rahaa maakuntaan. Maidontuotannossa syntyvä rahavirta on hyvin paikallista ja jää suurelta osin kotikunnan talouteen. Maatilat varmistavat toimivan sähkö-, tie- ja vesijohtoverkoston sekä tietoliikenneyhteydet ja elävöittävät maaseutumaisemaa.

Linkit:

Maitoa maalta -blogi

http://www.maitoamaalta.fi/

Tietoa Valion omistajista

http://ammattilaiset.valio.fi/portal/page/portal/valioyritys/yritystieto/omistajat
 


Energiatarpeesi