Elintarviketurvallisuus ennen kaikkea

Jäljitettävä hankinta ja järjestelmällinen omavalvonta ovat turvallisten elintarvikkeiden tärkeimmät takaajat.

Kaikkien markkinoilla olevien Valion tuotteiden ainesosat ja materiaalit käyvät läpi Valion vaatiman tiukan hyväksymismenettelyn ennen niiden käyttöön ottoa tuotantoon. Myös tuotantoprosessia ja valmiita tuotteita valvotaan tarkasti. Näin voidaan varmistaa valmistettujen elintarvikkeiden turvallisuus niin hyvin kuin se vain on mahdollista.

Vastuullinen hankinta jakautuu kolmeen pääosa-alueeseen: elintarviketurvallisuus, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Tärkein näistä on elintarviketurvallisuus. Yhteistyössä tuotekehityksen, elintarviketurvallisuuspäällikön ja pakkausteknologiapäällikön kanssa varmistamme jokaisen hankittavan raaka-aineen laadun, turvallisuuden ja alkuperän Valion tuotetietokyselyllä, elintarviketurvallisuuskyselyllä ja toimittaja-auditoinneilla.

Olemme sitoutuneet YK:n ja ILO:n ihmisoikeuksia ja työelämän periaatteita koskeviin julistuksiin sekä ympäristön kunnioittamiseen. Valio ei esimerkiksi käytä palmuöljyä Valio merkillä myytävissä kuluttajatuotteissa.

Riskimaatoimittajien osalta olemme turvautuneet kansainväliseen Sedex-järjestelmään varmistaaksemme paikallisesti eettisen toiminnan. Edellytämme valmistajan olevan Sedexin (Supplier Ethical Data Exchange) jäsen ja täyttävän SAQ:n (Self Assessment Questionnaire) valmistavasta tehtaasta. Lisäksi tärkeimmiltä toimittajiltamme tulemme edellyttämään ulkopuolisen ammattilaistahon tekemän eettisen SMETA-auditoinnin. Valio on ollut Sedexin täysjäsen vuodesta 2014 alkaen.

Koko ketjun laadunhallinta

Raakamaitoa voivat Valiolle toimittaa vain sopimuksen tehneet tilat. Muita raaka-aineita ostetaan vain hyväksytyiltä toimittajilta.

Valion tuotantolaitoksissa toteutetaan HACCP-järjestelmään pohjautuvaa omavalvontaa. HACCP on systemaattinen menettely, jonka avulla tunnistetaan ja torjutaan prosessissa tekijät, jotka voivat aiheuttaa kuluttajan turvallisuuden vaarantumisen.

Valion kaikissa tuotantolaitoksissa ylläpidetään ja kehitetään elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää FSSC22000 vaatimusten ja ISO 22000 standardin ja niihin liittyvän teknisen spesifikaation ISO/TS 220002-1 mukaisesti. Tuotantolaitokset, varastot ja kuljetuskalustot ovat valvovan viranomaisen hyväksymiä ja viranomaisten säännöllisessä valvonnassa.

Kemiallisen jäämät tutkitaan sekä raakamaidosta että lopputuotteista suunnitelman mukaisesti. Jäämävalvonnassa määritetään mikrobilääkejäämät, aflatoksiini M, raskasmetallit, pestisidit, radioaktiivisuus. Näytteenotto ja analyysitulokset kuuluvat myös sisäisten ja ulkoisten auditointien piiriin.

Jäljitettävyys

Valion valmistamien ja markkinoimien tuotteiden tärkein jäljitettävyystieto on parasta ennen päiväys, jonka avulla raaka-aineet ja muut materiaalit voidaan jäljittää.

Jäljitettävyystietoihin voi tuotekohtaisesti liittyä myös muita tietoja, esimerkiksi pakkauskoneen numero, eränumero tai pakkaamisen kellonaika. Näiden tietojen avulla jäljitysketju etenee hyvin tarkasti lähes yksittäisen pakkauksen tasolle.

Maistuvia laatuhetkiä Valion tuotteiden parissa!