Energiaa yhä enemmän uusiutuvista lähteistä

Valiossa käytetään vuodessa noin 750 000 000 kWh energiaa, mikä vastaa karkeasti arvioituna 37 500 omakotitalon energiankulutusta. Lukuun ei sisälly logistiikan tarvitsema energia. Noin kaksi kolmasosaa energiasta on lämpöä ja yksi kolmasosa sähköä.

Lämpöä yhä enemmän kotimaisilla polttoaineilla

Maitotuotteiden valmistuksessa lämpöenergiaa tarvitaan mm. maidon lämpökäsittelyyn, maito- ja herajauheiden valmistukseen, juustojen tuotantoon sekä lämmittämään vettä, jotta tuotantolaitosten putkistot saadaan pestyä.

Valio käyttää lämmöntuotantoon biopolttoaineita (pääosin haketta, kuorta ja sahanpuruja), turvetta, kaasua, polttoöljyä sekä propaania. Lämmöstä 2/3 tuotetaan kiinteillä kotimaisilla polttoaineilla ja 1/3 pohjautuu uusiutuviin energianlähteisiin. Tavoitteena on yhä lisätä kotimaisten polttoaineiden määrää. Raskaasta polttoöljystä Valio on luopumassa kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Sähkön lähteet

Valio hankkii sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä, jossa se koostuu vesivoimasta, ydinvoimasta, kaukolämpövastapainevoimasta, teollisuuden vastapainevoimasta, lauhdevoimasta sekä tuulivoimasta.

Suomen oma tuotanto ei riitä kattamaan Suomen kulutusta, vaan olemme vahvasti riippuvaisia sähkön tuonnista, mm. Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä.

Valio päätti vuonna 2015 irtautua uutta ydinvoimalaa Suomeen hankkivan Fennovoiman hankkeesta.

Energian tärkeys Valiossa

Koko Valion toiminta on riippuvainen energian saatavuudesta. Ilman sähköä tai lämpöä koko tuotantokoneisto pysähtyy, minkä seuraamukset muodostuvat jo muutamassa tunnissa erittäin kriittisiksi. Tämä on hyvä pitää mielessä kaikissa energiaan liittyvissä ratkaisuissa. Kaikkien energiaratkaisujen avainsanat ovatkin: Tuotantovarmuus – Kustannustehokkuus – Kestävä kehitys.

Energiatehokkuuden lisääminen

Valio on ollut mukana elintarviketeollisuuden energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa vuodesta 2008 lähtien. Sitouduimme silloin tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu vaikutus vuoden 2016 lopussa vastaa 9 %:a vuoden 2005 kokonaisenergian kulutuksestamme. On hienoa todeta, että saavutamme tuon tavoitteen.

Olemme sitoutuneet myös uuteen energiatehokkuuskauteen 2017 - 2025. Tänä aikana tavoite on tehdä toimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu vaikutus on 7,5 % Valion vuoden 2015 energiankulutuksesta.

Peter Fabritius

Energiapäällikkö