Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Kasvun rakentamisen vuosi 2016

Sekä maitotilayritykset että maitotuotteiden kuluttajamarkkinat elävät murroksen aikaa. Kysyntä ja tarjonta etsivät tasapainoa ja maitotilayritykset tehokkuutta toimintaansa. Yleisen taloustilanteen heikkoudesta huolimatta Valio pystyi myös vuonna 2015 maksamaan omistajilleen, suomalaisille maitotilayrittäjille, huomattavasti paremmin maidosta kuin Euroopassa keskimäärin.

Maidon tuotantokiintiöiden poistuminen EU:n alueella vuonna 2015 aiheutti Keski-Euroopassa maidon ylituotantoa. Samanaikaisesti mm. Kiinan markkinoiden imu hyytyi. Ylitarjonta, kasvaneet varastot ja kysynnän väheneminen pitivät teollisuusmaitotuotteiden vientihinnat alhaisina ja aiheuttivat erittäin halpojen juustoerien tarjontaa Suomen markkinoille. Suomen talouden laskusuhdanne jatkui, mikä vähensi suomalaisten ostovoimaa.

Vuosi 2015 oli vaikea suomalaisille maitotilayrittäjille ja Valiolle. Maitotilayrittäjien liikevaihto pieneni tilitys- ja tuottajahintojen laskun vuoksi 16,5 % ja Valion liikevaihto laski 12 % verrattuna edelliseen vuoteen. Suomalaisesta maidosta valmistettujen tuotteiden osuus kulutuksesta väheni. Tuontijuustojen osuus juustojen kulutuksesta kasvoi yli 50 %:iin ja tuontijogurttien markkinaosuus oli vajaat 30 %.

Uusia vientimarkkinoita rakennetaan vuonna 2016

Valio hakee uutta kasvua innovatiivisilla maitotuotteilla Suomen rajojen ulkopuolelta ja Suomessa.

Innovatiiviset tuotteet sekä jäljitettävä ja EU:n puhtain raaka-aine ovat Valion valtteja sekä Suomen markkinoilla että viennissä. Valio on Suomen suurin elintarvikkeiden viejä, joka vie tuotteita lähes 60 maahan. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus Valion liikevaihdosta oli noin 35 % vuonna 2015.

Koko Suomen maitotuotteiden viennistä Valion osuus oli noin 97 % ja koko elintarvikeviennistä noin 29 %. Vuoden 2015 aikana kartoitettiin uusia mahdollisia vientimarkkinoita ja aloitettiin niiden valmistelu.

Valiolla on tytäryhtiöt Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä, Baltiassa, USA:ssa ja Kiinassa. Kehitämme tuotteita, joilla on kysyntää myös Suomen ulkopuolella ja markkinoimme niitä joko itse tai yhdessä kumppanien kanssa. Valio on meijerialan innovatiivisin yritys. Vuonna 2016 kehitämme kykyä ottaa innovatiivisuudesta kaikki hyöty irti!

Energiatarpeesi