Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Koulut ja päiväkodit saavat maitotuotteisiin tukea

Maaseutuvirasto (Mavi) julkistaa vuosittain alkuvuodesta Suomessa maksettavien maataloustukien saajat. Koulut ja päiväkodit saavat joihinkin maitotuotteisiin maatalouden markkinatukea. Koulu- ja päiväkotiasiakkaat, jotka ostavat näitä tuotteita Valiolta, saavat tuen jo tuotteiden alennettuina hintoina. Siksi tämä niin sanottu koulumaitotuki maksetaan jälkikäteen maataloustukena Valio Oy:lle.

Koulumaitoa ja joitakin muita maitotuotteita ostavat asiakkaat saavat EU:lta koulumaitotukea. Valio hallinnoi tuen asiakkaidensa puolesta ja vähentää tuen osuuden asiakkaiden hankintojen hinnasta. Siksi tämä EU:n maataloustueksi luokiteltu tuki maksetaan Valiolle jälkikäteen hyvityksenä alennetuista hinnoista.

Maaseutuviraston tilastossa tukisumma kuvataan ”Valiolle maksettuna maataloustukena” ja Valio saattaa näkyä otsikoissa eniten maataloustukea saavien tahojen joukossa. Tällainen uutisointi on harmillista, koska Valio Oy ei hyödy tuesta senttiäkään, eikä tuen tarkoituskaan ole kohdentua Valiolle, vaan maitotuotteita ostaville kouluille ja päiväkodeille.

Keskikokoisen kaupungin koulumaitotuki on noin 65 000 euroa vuodessa ja suuremmissa kaupungeissa se nousee yli 100 000 euron, joten summat ovat suuria ja hyödynnettävissä muun muassa ruokalistasuunnittelussa.  Julkisen sektorin budjetit ovat niukat. Kun asiakas saa Valiolta maitotuotteet suoraan tuetulla hinnalla, sillä on määrärahat ajan tasalla käytettävissään eli asiakkaan ei tarvitse odottaa tuen maksua jälkikäteen. Samalla asiakas säästää omaa työaikaansa.

Riitta Brandt, edunvalvontajohtaja

Energiatarpeesi