Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Vastuullisuuden kärkiteemat Valiossa

Kestävä maidontuotanto ja vastuullinen toiminta ovat nousseet Valiossa entistä näkyvämmiksi, koska ne ovat ensimmäistä kertaa osa strategiassa määriteltyjä kilpailuetuja.

Vastuullinen toiminta ei ole uutta Valiossa. Olemme vuosikymmeniä kehittäneet muun muassa lehmien ja vasikoiden hyvinvointia, maidon laatua, elintarviketurvallisuutta, työhyvinvointia, terveyttä edistäviä tuotteita ja resurssitehokkuutta.

Vuosikymmenet vastuullinen toiminta on ollut jonkinlainen itsestäänselvyys toiminnassamme, eikä sitä ole aktiivisesti tuotu esille. Nyt vastuullisuus on noussut näkyvämpään rooliin, koska maailma ympärillämme on muuttunut.

Asiakkaat, kuluttajat ja yhteiskunta kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, että yritykset toimivat paitsi laillisesti, myös eettisestä näkökulmasta katsottuna vastuullisesti.  Sidosryhmämme myös ilmiselvästi odottavat yhä enemmän näkyviä toimenpiteitä vastuullisuuden saralla, ja siksi mekin Valiolla olemme määritelleet vastuullisuuden viisi pääteemaa tavoitteineen. Ne ovat:

1.  Osuustoiminnallinen perusta
2.  Eläinten hyvinvointi
3.  Kestävä maidontuotanto ja kiertotalous
4.  Läpinäkyvä hankinta
5.  Terveyttä ja hyvinvointia lisäävät innovaatiot

Valiossa onkin menossa ennätysmäärä projekteja, jotka tähtäävät teemoihin liittyvien tavoitteiden täyttämiseen. Projekteja on aloitettu osuuskunnissa, tuotannossa, logistiikassa ja hankinnoissa. Mukana vastuullisuusharppauksessa ovat myös tuoteryhmät ja T&K. Projekteista on kerrottu ja kerrotaan lisää näissä puheenvuoroissa www.valio.fi / Yritys  -sivulla.

Pidämme itsestään selvänä, että jäljitettävyyden, elintarviketurvallisuuden ja omavalvonnan samoin kuin ihmisoikeuksiin liittyvien asioiden on oltava Valiolla kunnossa; siksi niitä ei ole nostettu pääteemoiksi. Pääteemat ovat toimintoja, joissa haluamme nostaa tasoa.

Vastuullisen toiminnan on oltava huippukunnossa maailmanluokan yrityksillä. Valiolla olemme sloganimme mukaan ”Paremman elämän palveluksessa”.

Energiatarpeesi