Lehmien ja vasikoiden hyvinvointia parannetaan uusilla laatusopimuksilla

Tuotantoeläinten hyvinvointi on keskeisesti esillä uusissa laatu- ja tuotantotapasopimuksissa, joita solmitaan parhaillaan valiolaisten maitotilayrittäjien kanssa. Jo 74 % valiolaisista maitotilayrittäjistä on eläinten suunnitelmallisen terveydenhuoltojärjestelmä Nasevan piirissä. Tavoitteemme on, että kaikki valiolaiset maitotilat ovat solmineet uuden sopimuksen vuoteen 2020 mennessä.

Uudessa laatu- ja tuotantotapasopimuksessa edellytetään muun muassa, että maitotilalla karja on suunnitelmallisen terveydenhuollon piirissä ja kuuluu nautojen terveydenhuoltorekisteriin, Nasevaan. Tällöin terveydenhuoltoeläinlääkäri käy vähintään kerran vuodessa arvioimassa monia karjan hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tekijöitä. Nämä tiedot tallennetaan Nasevaan ja ne ovat eri tilojen välillä vertailukelpoisia.

Monella tilalla eläinlääkäri käy useammin kuin kerran vuodessa. Valio ja osuuskunnat ovat juuri avanneet omistajayrittäjien verkkopalveluun, Valmaan, Karjalääkäripalvelun, jonne terveydenhuoltopalvelua tuottavat yksittäiset eläinlääkärit ja yritykset voivat tallentaa yhteys- ym. tietonsa. Näin helpotetaan sopimuseläinlääkäreiden saatavuutta valiolaisille maitotiloille.

Maitotiloilla tehtävästä hyvästä työstä johtuen suomalaiset lehmät ovat EU:n terveimpiä. Tästä on osoituksena mm. vähäinen eläinlääkkeiden käyttö ja maidon alhainen solupitoisuus.

Laiduntaminen tai jaloittelu ulkotarhassa edistävät lehmien hyvinvointia. Eläinsuojelulaki velvoittaa, että parsinavettojen lehmät saavat laiduntaa tai jaloitella vähintään 60 vuorokautta 1.5. – 30.9. välisenä aikana. Jos lainvastaista toimintaa havaitaan, niin osuuskunnan tuotantoneuvoja selvittää tilanteen syitä ja kehittää toimintatapoja yhdessä yrittäjän kanssa. Jos tästä huolimatta toimintaa ei saada kuntoon, voidaan maidonkeräily keskeyttää tilalta määräajaksi, kunnes tila noudattaa lakeja ja valiolaista tuotantotapaa.

Laatu- ja tuotantotapasopimuksessa linjataan myös, että uuden navetan on oltava pihattonavetta ja uuden pihaton suunnittelussa on huomioitava lehmille ulkoilu- ja/tai laidunnusmahdollisuus. Nykyisin lähes 55 % valiolaisista lehmistä asuu pihatoissa. Myös parressa lehmä pystyy vaihtamaan asentoaan, nukkumaan ja syömään. Lehmän tyypillinen päivä kuluu makoillessa: Lehmä makaa noin 12 tuntia vuorokaudesta, jonka aikana se nukkuu ja märehtii. 8 tuntia kuluu syömiseen ja pari tuntia lypsyyn. Hyvinvoinnin kannalta tärkeitä ovat riittävä ruoka ja juoma, kuiva makuupaikka ja navetan sekä eläimen puhtaanapito.

Uusi laatu- ja tuotantotapasopimus edellyttää lehmien säännöllistä sorkkaterveyden seurantaa ja tarvittaessa sorkkahoitoa. Lisäksi, jos tilalla nupoutetaan vasikoiden sarvenalut, on käytettävä kivunlievitystä ja rauhoitusta eläinlääkärin valvonnassa. Useimmilla tiloilla on näin toimittu jo pitkään.

Maidontuotannossa eläinten hyvinvointi on myös tuottavuus- ja kannattavuustekijä. Lehmien keskituotos nousee keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa. Osa noususta selittyy rehusadon laadulla ja osa jalostuksen edistymisellä, mutta eläinten olosuhteiden parantamisella ja panostuksilla hyvinvointiin on myös erittäin suuri merkitys.

Valiolaisilla tiloilla eläinten hyvinvointi on hyvällä tasolla. Hyvinvoiva, terve lehmä tuottaa hyvälaatuista maitoa. Valion vastaanottamasta maidosta noin 96 % kuuluu parhaaseen laatuluokkaan ja suomalaiset lehmät ovat EU:n terveimpiä. Pohjoismaissa Tanskaa lukuun ottamatta lehmille annetaan huomattavasti vähemmän antibiootteja kuin muualla Keski-Euroopassa. Antibiootteja annetaan Suomessa vain eläinlääkärin määräyksestä, ei koskaan ennaltaehkäisevästi.

Eläinten hyvinvointi nousee esille usein julkisuudessa, kun puhutaan maidontuotannosta ja eläinperäisistä elintarvikkeista. Vastuullinen ja järkevä tuotanto ei ole vaihtoehto, vaan se on edellytys sille, että elinkeino on hyväksyttävä ja maitotuotteet pysyvät houkuttelevina kuluttajille ja asiakkaille.