Maitotuotteet ja sydän- ja verisuonitautiriski – onko rasvapitoisuudella merkitystä?

Maitotuotteilla on viimeaikaisissa tutkimuksissa todettu neutraali tai lievä suojaava vaikutus sydän- ja verisuonitautiriskin osalta. Mutta onko rasvapitoisuudella merkitystä? Viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa terveysvaikutuksia on todettu sekä vähä- että runsasrasvaisilla tuotteilla.

Viimeisen viiden vuoden aikana julkaistuissa laajoissa seurantatutkimuksissa ja meta-analyyseissä on todettu, että maitotuotteiden käyttö ei lisää sydän- ja verisuonitautiriskiä tai aivohalvausriskiä ja joissakin tapauksissa riski on ollut jopa pienempi runsaasti maitotuotteita käyttävillä (Soedamah-Muthu ym. 2011, Sonestedt ym. 2011, Hu ym. 2014, Alexander ym. 2016).

Yksittäisistä tuotteista suojaavia vaikutuksia on todettu mm. jogurtilla ja juustolla ja rasvapitoisuus huomioitaessa sekä vähä- että runsasrasvaisten maitotuotteiden käytöllä (Sonestedt ym. 2011, Alexander ym. 2016).

Myös kalsiumin ja aivohalvausriskin välillä on todettu vahva käänteinen yhteys; maitotuotteista runsaasti kalsiumia saavilla henkilöillä aivohalvausriski oli n. 30 % pienempi kuin vähän maitotuotteita käyttävillä (Alexander ym. 2016).

Maitorasvan tutkimus jatkuu

Maitorasvasta 2/3 on tyydyttynyttä rasvaa, jonka yhteyttä sydän- ja verisuonitautiriskiin on pitkään pidetty selvänä. Viime vuosina on kuitenkin julkaistu tutkimuksia, joissa yhteyttä ei ole todettu (mm. Siri-Tarino ym. 2010, de Souza ym. 2015).

Tyydyttyneen rasvan osalta terveysvaikutukset riippuvatkin nykytiedon mukaan siitä, millä sitä korvataan ruokavaliossa. Korvattaessa tyydyttyneet rasvahapot hiilihydraateilla, proteiineilla tai kertatyydyttymättömillä rasvahapoilla sydän- ja verisuonitautiriski ei juuri muutu. Sen sijaan, kun tyydyttynyt rasva korvataan monityydyttymättömillä rasvahapoilla (käytännössä kasviöljyillä), sydäntautiriski pienenee (Hooper ym. 2015).

Syy siihen, että maitotuotteet rasvapitoisuudesta riippumatta eivät näytä lisäävän sydän- ja verisuonitautiriskiä löytynee myös maidon lukuisista muista bioaktiivisista terveysvaikutteisista yhdisteistä. Maitorasva sisältää yli 400 erilaista rasvahappoa ja lukuisia muita rasvayhdisteitä, joista osa todennäköisesti suojaa sydän- ja verisuonitaudeilta.

Maidon proteiineilla ja niistä pilkkoutuvilla peptideillä, kalsiumilla ja muilla maidon kivennäisaineilla sekä maitohappobakteereilla hapatetuissa tuotteissa on todettu edullisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyteen (Pfeuffer & Schrezenmeir 2000, DiRienzo 2014).

Maidosta löydetään myös yhä edelleen uusia bioaktiivisia yhdisteitä.

Koska emme nauti yksittäisiä ravintoaineita, vaan elintarvikkeita ja ruokia, yksittäisten ravintoaineiden (kuten tyydyttynyt rasva) sijaan on syytä tarkastella elintarvikkeiden terveysvaikutuksia kokonaisvaltaisesti. Tämä pätee erityisen hyvin maitoon ja maitotuotteisiin.

Dosentti, ETT Anu Turpeinen työskentelee Valiossa ravitsemustutkijana.