Naudanlihan ja maidon tuotannon ilmastovaikutus herättää keskustelua

Kolme lihanjalostusyritystä, MTK ja Valio tilasivat Newsbrokers-informaatioyritykseltä tutkijoiden haastatteluihin perustuvan reportaasin, jossa käsiteltäisiin suomalaisen naudanlihan ja maidon tuotannon ilmastovaikutuksia myös siitä näkökulmasta, mikä Suomessa on paremmin kuin suuressa osassa maailmaa. Halusimme nostaa esille myös sellaisia suomalaiseen tuotantoon liittyviä faktoja, joita julkisessa keskustelussa ei juurikaan näe.

Tutkijahaastattelut tehnyt informaatiotoimisto Newsbrokers teki ja kirjoitti haastattelut sekä tarkistutti tekstit haastatelluilla Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston tutkijoilla. Haastatellut ovat arvostettuja alansa ammattilaisia.

Reportaasi on herättänyt paljon keskustelua, ja toimeksiantajia on syytetty mm. viherpesusta tai tutkijoiden lausuntojen ”ostamisesta”. Mielestäni on kyseenalaista syyttää arvostettujen tutkijoiden näkemyksiä viherpesuksi. Minua saa kyllä syyttää reportaasista tekemäni uutisen otsikoinnista, jonka ensimmäinen versio oli virheellisen yksinkertaistettu. Olen siitä pahoillani ja se on muutettu. Reportaasin toimeksiantajilla ei ole ollut mahdollisuutta sen enempää kuin halua vaikuttaa haastateltavien sanomisiin.

Tiedostamme karjatalouteen ilmastonäkökulmasta liittyvät haasteet, mutta tiedämme myös, että Suomessa tuotetaan lihaa ja maitoa vastuullisemmin kuin suurimmassa osassa maailmaa: Suomessa samasta eläimestä saadaan sekä maitoa että naudanlihaa, jolloin päästöt tuotekiloa kohden pienenevät. Lehmä tuottaa maitoa ja lihaa syömällä nurmea, jonka tilalla Suomen leveysasteella ei pysty viljelemään niin paljon muita kasveja, että niillä tyydytettäisiin suomalaisten ravinnontarve. Tuontiruoan hiilijalanjälki on usein suurempi kuin kotimaisen lihan/maidontuotannon. Suomalaiset naudat eivät syö käytännössä lainkaan soijaa, jonka viljelyn alta usein tuhotaan maailman hiilinieluna toimivia sademetsiä.

Suomalaiset naudat päästävät metaania samalla tavalla kuin lehmät muuallakin, muuta emme ole väittäneetkään. Metaanipäästöt ovat Suomessa puolittuneet viimeisen 50 vuoden aikana. Metaani hajoaa ilmassa hiilidioksidiksi ja on ns. kiertävää hiiltä, ei fossiilista. Laskennallisesti metaanin hiili on kiertänyt takaisin kasveihin noin 10 vuodessa. Nurmet sitovat monen tutkijan mukaan hiiltä tehokkaasti.

Joidenkin tutkijoiden mielestä metsä voidaan laskea tilan hiilinieluksi, joidenkin mielestä ei. Metsien käyttötavasta hiilinieluna ollaan erimielisiä.

Linkki reportaasiin ”Ilmastonmuutos ja naudanlihan tuotanto Suomessa”: http://www.newsbrokers.fi/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-10-Ilmastonmuutos-ja-naudanlihan-tuotanto-Suomessa-XLIII-1.pdf

Pia Kontunen toimi Valiolla viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajana vuosina 2002 - 2019.