Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Soija ei ole valiolaisten lehmien valkuaisrehu

Valiolainen maidon tuotantoketju poikkeaa keskieurooppalaisesta ja amerikkalaisesta tuotannosta monin tavoin parempaan suuntaan. Suomessa tuotetun naudanlihan ja maidon ilmastovaikutusta vähentävät hiilinieluina toimivat rehulaitumet ja metsät sekä se, että lehmät eivät syö valkuaisrehunaan soijaa, vaan rypsiä ja rapsia. Lisäksi Valion maitotuotteet ovat myös geenimuuntelemattomia lehmien rehuja myöten.

Suomessa lehmien ruokinta perustuu yleensä nurmisäilörehuun ja kotimaisiin viljoihin, joita täydennetään rypsi- tai rapsirouheella sekä kivennäisillä ja vitamiineilla. Suuri osa lehmän rehuannoksesta on lähiruokaa. 

Muualla Euroopassa lehmät ruokitaan pääasiassa maissisäilörehulla, jonka valkuaistäydennyksenä soijarouhetta käytetään hyvin yleisesti. Laajenevat soijaviljelmät lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä tuhoamalla hiiltä sitovaa sademetsää altaan. Siksi WWF on haastanut yrityksiä siirtymään sertifioidun soijan käyttöön eläinten rehuna.

Valio ei ole tässä haasteessa mukana, koska Valion maitoketjussa soijaa ei juuri käytetä. Joissakin täydennysrehuissa saattaa olla soijaa häviävän pieniä määriä myös valiolaisilla tiloilla, jolloin sen on Valion laatujärjestelmän vaatimuksen mukaisesti oltava sertifioitua ja GM-vapaata. Valio tavoittelee kuitenkin täyttä soijattomuutta ja siksi keskustelee parhaillaan rehun valmistajien kanssa, miten lypsykarjan rehut saataisiin täysin soijattomiksi.

Liha ja maito samasta lehmästä sekä nurmen kyky sitoa hiiltä vähentävät päästöjä

Suomessa saadaan yleisesti naudanliha ja maito samasta eläimestä, jolloin hiilijalanjälki tuotetta kohden on pienempi kuin yleisesti Euroopan ja Amerikan erikoistuneessa lihan- ja maidontuotannossa. Luonnonvarakeskuksen (04/2016) julkistama FootPrintBeef –tutkimus toteaa, että ”yksi keino vähentää globaaleja naudanlihantuotantoon liittyviä ongelmia on valita suomalaista lihaa”, mikä tarkoittaa samalla myös suomalaisia maitotuotteita.

Lehmien ruoansulatuksessa syntyvä metaani on kasvihuonekaasu. Metaani kiertää melko lyhyessä ajassa takaisin nurmeen ja metsiin, sitä ei siis voi rinnastaa fossiilisiin polttoaineisiin. Suomessa nautatilojen rehunurmet suorastaan hidastavat maan hiilivarojen vähenemistä (Lähde: Luke, Virkajärvi). Nurmi myös sopii Suomen ilmastoon ja sen korvaaminen vaihtoehtoisilla ruoantuotantomuodoilla on vaikeaa, ellei mahdotonta, suuressa osassa maata. Suomi on metsien ja rehunurmien maa, mikä tekee maidontuotannosta ilmastollisesti kestävää tuotantoa

Suomalainen liha- ja maitotuote ovat ilmaston kannalta eettinen valinta. Niillä on myös muutama lisäbonus:

Tuotantoeläimiä lääkitään vain tutkittuun tarpeeseen. Valion oma lehmä- ja eräkohtainen maidon antibioottijäämien testauskäytäntö takaa, että tuotteisiin käytetty maito on lääkejäämätöntä. Näin torjutaan antibioottiresistenssin yleistymistä. Vesijalanjälkeä ei synny: Suomessa rehuviljelmiä ei tarvitse keinokastella ja lehmille riittää yllin kyllin puhdasta vettä.

 

 

Energiatarpeesi