Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Suomalainen nautakarja ei ilmastonmuutosta kiihdytä

Ruokavalioista on tullut viime vuosina ihmisten identiteetin jatke. Valinnoillaan ihminen kertoo, millaiseen ”heimoon” hän kuuluu. Valintoja perustellaan terveellisyydellä, jonkin ruoka-aineen epäsopivuudella, luonnon hyväksi toimimisella, eläinten pidon vastustamisella tai elämänkatsomuksella. Valinnan vapaus on kaikilla, mutta perustelujen toivoisi olevan totta, eikä ns. vaihtoehtoisia totuuksia tai mielipiteitä.

Yksi laajalle levinnyt käsitys on, että nautakarja on lähes suurin syyllinen maapallon ilmaston lämpenemiseen. Globaalisti isot karjat saattavat aiheuttaa ongelmia: ylilaidunnus aiheuttaa eroosiota, soijan viljeleminen rehuksi voi tuhota sademetsien hiilinieluja ja vallata viljeltävää maa-alaa ihmisten ruoalta ja vedestä voi olla pulaa. Täyttä yksimielisyyttä globaalien vaikutusten laskentatavoista ei vallitse asiantuntijoidenkaan keskuudessa.

Suomessa asiantuntijoiden kesken vallitsee melko lailla yksimielisyys siitä, että suomalainen yhdistetty naudanlihan ja maidon tuottaminen ei ole ilmastolle uhka. Ennemmin voisi kysyä, mikä olisi tilanne, jos jättäisimme nurmilaitumet hyödyntämättä eläinten rehuksi, murentaisimme huoltovarmuutemme ja olisimme suureksi osaksi tuontiruoan varassa? Nurmiviljelyssä olevia peltoja kun ei pystytä näillä leveysasteilla korvaamaan muiden kasvien viljelyllä siten, että suomalaisten ravinnon saanti turvattaisiin.

Suomalainen yhdistetty naudanlihan ja maidon tuotanto poikkeaa useimmista maailman maista: Suomalaiset naudat eivät syö soijaa valkuaisen lähteenä. Suomessa 85 % naudanlihasta tuotetaan samasta eläimestä kuin maito, jolloin päästöt / tuotekilo pienenevät. Nurmiviljely ylläpitää ja tukee luonnon monimuotoisuutta, väkirehuvetoinen karjatalous tekee päinvastoin. Suomessa riittää puhdasta vettä. Monivuotiset nurmet ja maatilojen metsät toimivat hiilinieluina.

Lehmä on ollut mökin Miinan ruokaturva Suomessa vuosisatoja. Olisikohan nykymaailmassa tilanne kovin toisenlainen?

Lue lisää asiantuntijoiden näkemyksistä:  http://www.newsbrokers.fi/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-10-Ilmastonmuutos-ja-naudanlihan-tuotanto-Suomessa-XLIII-1.pdf

Vastaa kyselyyn!

Auta meitä kehittämään Valio.fi-verkkopalvelua vastaamalla lyhyeen kyselyyn.

Osallistu Ei kiitos

Energiatarpeesi