Uudelta tehtaalta odotetaan paljon

Valion uusi välipalatehdas aloittaa toimintansa Riihimäellä elo-syyskuun 2017 aikana. Tehdas on ympäristöystävällisyydeltään huippuluokkaa ja sen modernin teknologian avulla Valion tuotekehitysosaaminen saadaan täysimääräiseen käyttöön.

Ympäristöystävällisyys toteutuu tehtaassa resurssitehokkuutena, hävikin pienenemisenä ja luonnonvarojen säästymisenä.

Tehdas käyttää noin 30 % vähemmän energiaa valmistettavaa tuotekiloa kohden Riihimäen vanhaan tehtaaseen verrattuna. Energiatehokkuuden saavuttamiseksi tehtaassa hyödynnetään tuotteiden valmistuksen aikana syntyvää hukkalämpöä. Tuotteiden jäähdytyksessä hyödynnetään niin sanottua vapaajäähdytystä, eli viileinä vuodenaikoina jäähdyttämisessä voidaan hyödyntää ulkoilman lämpötilaa. Yli kolme neljäsosaa Valion Riihimäellä käytettävästä lämpöenergiasta tuotetaan uusiutuvalla polttoaineella.

Ruokahävikin hallintaan on myös panostettu esimerkiksi suunnittelemalla valmistus- ja pakkauslaitteet niin, että tuotehävikki on minimaalinen. Tehtaan hygieniataso on huippuluokkaa täysin suljetun valmistuslaitteiston ansiosta. Korkea hygienia vähentää hävikkiä läpi valmistusketjun kuluttajan ruokapöytään asti; hygieenisesti valmistetut tuotteet säilyvät pitkään käyttökelpoisina.

Tuotekehityksen osaaminen täyteen käyttöön

Uuden tehtaan laitteet ja teknologia ovat uusinta uutta, mikä antaa mahdollisuuksia tuotekehitykselle ja uudenlaisten tuotteiden innovoinnille.

Tulevaisuuden mahdollisuuksia on tutkittu tarkkaan: Sokerin vähentäminen on yksi tärkeimmistä innovoinnin kohteista, ja siihen uusi välipalatehdas tarjoaa oivat mahdollisuudet. Samoin uudenlaiset proteiini- ja herkuttelutuotteet ovat tuoretuotteiden tuotekehityksen keskiössä. Uudessa tehtaassa voidaan valmistaa välipaloja uudenlaisilla resepteillä. Sokerin vähentämiseen saadaan uusia keinoja, ja tuotteiden proteiini- tai rasvapitoisuutta voidaan varioida uusilla tavoilla.

Ensivaiheessa tehtaassa aletaan valmistaa kuluttajille ennestään tuttuja tuotteita, kuten Valiojogurtti® sarjaa. Kun tehtaan toiminta on saatu kunnolla käyntiin, kuluttajat Suomessa ja maailmalla pääsevät maistelemaan myös aivan uudenlaisia, innovatiivisia välipalatuotteita, sekä terveellisiä että todellisia herkuttelutuotteita.

Suomi tarvitsee investointeja ja kaupallista potentiaalia omaavia innovaatioita enemmän kuin koskaan. Moderni välipalatehdas tukee kilpailukykyämme sekä Suomessa että vientimarkkinoilla. Välipalatehtaan käynnistyessä sen tuotannosta lähtee vientiin lähes puolet, toistaiseksi suureksi osaksi Ruotsiin, mutta uskomme, että tulevaisuudessa enenevässä määrin myös muihin maihin.