Valio kohti täyttä soijattomuutta maidontuotannossa

Valiomaidon tuotanto on kestävällä pohjalla ruokinnan osalta: se pohjautuu hyvälaatuiseen nurmirehuun sekä vuosikymmenien tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen hyödyntää nurmea tehokkaasti lehmien rehustuksessa.

Nurmirehun osuus koko lehmän rehuannoksessa on noin 55–60 prosenttia, toki vaihdellen maitotilan olosuhteiden mukaan. Loppuosa on viljaa, teollisuuden sivujakeita ja valkuaisrehua.

Suomalaisen maidontuotannon erityispiirteenä on, että valkuaisrehuna käytetään pääosin rypsi- ja rapsirehuja, jotka tuotetaan joko kotimaassa tai EU:n alueella. Soijaa käytetään poikkeuksellisen vähän toisin kuin esimerkiksi naapurimaissamme Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa soijaa on muutamia prosentteja teollisissa täysrehuissa ja tiivisteissä. Monissa tutkimuksissa on selkeästi osoitettu rypsin tai rapsin valkuaisen täydentävän paremmin lehmien rehuannosta soijaan verrattuna.

Soija on vastuullisuusnäkökulmasta ongelmallinen tuotantopanos eläinten rehuna, koska se voidaan hyödyntää varsin tehokkaasti suoraan ihmisten ravinnoksi. Soijan tuotanto muun muassa Etelä-Amerikassa aiheuttaa ympäristön kannalta hyvin haitallisia maankäytön muutoksia. Lisäksi keskustellaan soijan kasvinsuojelussa käytettävän parakvatin haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja ihmisille.

Suomessa lehmää kohden käytetyn soijarehun määrä on todennäköisesti alle 5 kiloa vuodessa, kun kokonaisrehunkulutus on yli 6 000 kiloa lehmää kohden vuodessa. Ruotsissa vastaava luku lienee lehmää kohden lähes 150 kiloa soijaa vuodessa.

Työn alla olevassa Valioryhmän vastuullisuusohjelmassa on tästä syystä tavoite täysin soijavapaasta maitoketjusta. Alustavien kyselyjen mukaan suomalainen rehuteollisuus on varsin myötämielinen poistamaan resepteistä soijan kokonaan. Täysin soijaton rehuketju on yhteinen, koko valiolaisen maitoketjun haaste ja mahdollisuus. Uskon, että meidän kannattaisi tavoitella soijattomuutta nopealla aikataululla hyvin määrätietoisesti.