Valio lisää läpinäkyvyyttä Eettisten neuvottelukuntien avulla

Valio perustaa Eettisiä neuvottelukuntia isoimmille tuotantolaitospaikkakunnilleen lisätäkseen maidontuotantoketjun läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua tärkeiden sidosryhmien kanssa. Neuvottelukunnat perustetaan kaksivuotisiksi, ja kokouksia järjestetään yksi vuodessa. Ensimmäinen neuvottelukunta perustettiin Seinäjoelle, jossa sen kokous pidettiin 13.6.2016.

Vastuullinen maidontuotanto ja -jalostus ovat Valiossa toiminnan lähtökohtia. Olemme pitkään tehneet työtä yhdessä maidonhankintaosuuskuntien kanssa kehittääksemme mm. tuotantoeläinten ja ympäristön hyvinvointia, samoin kuin oman henkilöstömme ja maitotilayrittäjien hyvinvointia.

Eettisestä toiminnasta on tulossa myös entistä vahvempi kilpailuetu. Asiakkaamme vaativat vastuullisesti ja jäljitettävästi tuotettuja ja jalostettuja tuotteita. Kuluttajat arvostavat sitä, että voivat luottaa maitotuotteensa olevan maukas ja turvallinen, ja että siihen maidon tuottaneet lehmät hoidetaan hyvin.

Valion vuonna 2015 teettämässä sidosryhmätutkimuksessa yhdeksi kehitettäväksi asiaksi toiminnassamme nousi viestinnän avoimuus ja läpinäkyvyys. Haluammekin nyt lisätä vuoropuhelua kutsumalla kokoon yhteiskunnan eri aloja edustavia ihmisiä Eettisiin neuvottelukuntiin. Neuvottelukuntien kokouksissa kerromme muun muassa Valion toiminnasta ja keräämme keskustellen palautetta.

Ensimmäinen Eettinen neuvottelukunta perustettiin Seinäjoelle, koska Valion suurin tuotantolaitos sijaitsee siellä, ja Etelä-Pohjanmaa profiloituu vahvasti ruokamaakunnaksi. Toinen neuvottelukunta kokoontuu syyskuussa Oulussa.