Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Valio tutkii mikä tuottaa mielihyvää

Millä perusteella ostamme juuri niitä tuotteita, joita ostamme? Valitsemme yleensä mielestämme paremman makuisen tuotteen tai miellyttävämmän pakkauksen. Tuotteiden mainonta joskus ihastuttaa, joskus vihastuttaa. Kulutusvalinnat ja ostopäätökset tapahtuvat suurelta osin tiedostamatta ja mielihyväkokemuksella on niissä merkittävä rooli.

Aivotutkimus pureutuu mielen syövereihin yrittäen ymmärtää, mitä mielihyväkokemus on ja minkälaiset asiat tuottavat mielihyvää. Valio on mukana tutkimushankkeissa, joissa hyödynnetään aivotutkimuksen menetelmiä mielihyvän aivovasteiden ymmärtämisessä.

Valio rahoittaa Työterveyslaitoksella tehtävää väitöskirjaa, jossa on tavoitteena ymmärtää mielihyväkokemuksen muodostumiseen ja tuotteen valintaprosessiin vaikuttavia tekijöitä. Nykyisin näitä tekijöitä tutkitaan haastattelemalla kuluttajia.

Tutkimuksissa selvitetään miellyttäviksi ja epämiellyttäviksi koettujen ärsykkeiden vasteita aivoissa. Pyrimme myös ymmärtämään, mitkä tekijät mm. tuotepakkauksissa herättävät kuluttajan mielenkiinnon ja vaikuttavat ostopäätökseen. Lopullisena tavoitteena on kehittää perinteisten kyselylomakkeiden, ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen rinnalle uusia menetelmiä kuluttajatutkimuksen ja tuotekehityksen tueksi.

Valio on myös mukana Laurea-ammattikorkeakoulun vetämässä NeuroService-projektissa (2014-15), joka saa rahoitusta TEKESin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmasta. Projektissa tarkastellaan aivojen kuvantamislaitteen avulla, millaisia muutoksia aivoissa tapahtuu mainoksia, pakkauksia tai palvelutilanteita seurattaessa. Mainoksista ja pakkauksista voidaan esittää erilaisia versioita, jolloin vertaillaan, miten reaktiot eroavat toisistaan. Lisäksi vertaillaan, miten aivokuvantamisella tuotettu asiakaskokemus eroaa perinteisissä ryhmähaastatteluissa kuvatuista kokemuksista.

Kun ymmärrämme paremmin, mitkä asiat tuottavat todellista lisäarvoa kuluttajille, osaamme myös kehittää heidän tarpeisiinsa paremmin vastaavia tuotteita, pakkauksia ja mainontaa.

Kirjoittajat ovat Valion ravitsemuspäällikkö dosentti Anu Turpeinen, joka toimii myös ohjelmajohtajana Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) Kehon ja mielen eliksiirit -ohjelmassa, sekä aistitutkimuksen erityisasiantuntija ETT Ulla Suhonen Valiosta.

 

 

Energiatarpeesi