Valiolla selkeä linjaus yhdyskuntajätelietteen käytöstä lannoitteena

Valioryhmän tavoitteena on edistää tehokasta ravinteiden kiertoa koko elintarvikeketjussa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi lannan ja erilaisten sivuvirtojen sisältämät ravinteen palautetaan mahdollisimman tehokkaasti takaisin peltoon kasviravinteiksi uuden sadon muodostukseen.

Jäteveden puhdistuksessa syntyvä ravinnepitoisen lietteen kierrätys takaisin ruokaketjuun on vielä puutteellista. Tämä on johtunut pääosin siitä, että lietteet sisältävät varsin runsaita määriä haitallisia raskasmetalleja kuten kadmiumia ja lyijyä. Tästä syystä lannoiteasetuksessa on rajoitettu jätevesilietteen käyttöä viljelymaan lannoitteena ja maanparannusaineena. Vain sellaista lietettä, jossa raskasmetalleja on vähän ja joka on käsitelty asianmukaisesti, voidaan käyttää pellolla.

Raskasmetallien lisäksi huolta aiheuttavat mikromuovit. Mikromuoveja tulee jäteveteen muun muassa erilaisista talouskemikaaleista ja kosmetiikkatuotteista. Niiden vaikutusta peltomaissa ja vesitöissä ei vielä täysin tunneta, mutta tätä tukitaan parhaillaan aktiivisesti.

Raskasmetallien ja mikromuovien vuoksi leipäviljan ostajat ovat rajoittaneet taikka kieltäneet yhdyskuntajätelietteen käytön peltoviljelyssä. Viimeksi tähän on ottanut kantaa Fazer, joka on kieltänyt käytön kokonaan nimenomaan mikromuovien aiheuttaman riskin takia.

Valioryhmän kanta yhdyskuntajätelietteen käyttöön on hyvin selvä: Käsittelemättömän puhdistamolietteen käyttö lannoitteena on kokonaan kiellettyä. Asianmukaisesti käsiteltyä puhdistamolietettä voi käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla lypsykarjan rehukasvien lannoituksessa. Pintalevitystä nurmelle ei sallita, vaan lietettä voi käyttää vain nurmea perustettaessa niin, että se mullataan muokkauskerrokseen. Yhdyskuntajätelietteen sekoittaminen tilan omaan lietelantaan ja sen jälkeen levittäminen pellon pintaan ei myöskään ole sallittua.