Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Valiolle vastuullisen toimintatavan ohje

Valion toiminta-ajatukseen on yrityksen syntymästä asti kuulunut laadukkuus ja vastuullisuus. Maaliskuussa 2014 vastuullisuus ikään kuin muurattiin toiminnan peruskiveen, kun Valion ylin johto ja hallitus hyväksyivät Valiolle vastuullisen toiminnan ohjeistuksen (Code of Conduct).

 

Ylimmän johdon hyväksymä linjaus vastaa vaatimuksiin, joita Valiolle tärkeät sidosryhmät asettavat yrityksen toiminnalle.

Paine yritysten toiminnan vastuullisuuden todentamista kohtaan on kasvanut sekä asiakkaiden että poliittisten päättäjien taholta. Valio on julkaissut Yritysvastuuraportin jo vuodesta 2003, mutta uudella vastuullisen toimintatavan ohjeistuksella halutaan täsmentää, mitä vastuullisuus tarkoittaa Valiossa.

Yrityksiä ei ole olemassa ilman sidosryhmiä. Sidosryhmät ovat tahoja, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa tai joilla on vaikutusta yrityksen toimintaan. Valion vastuullisuuden määrittely on tehty sidosryhmien odotusten lähtökohdasta sidosryhmien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Sidosryhmillä on Valiolle osittain päällekkäisiä ja joskus ristiriitaisia odotuksia. Ristipaineessa on pidettävä mielessä omistajien odotus ja Valion perustehtävä: Valion tehtävä on maksimoida tuottajamaidon arvo. Jos Valio-ryhmän – maidontuottajat ja Valio - toiminta ei pitkällä aikavälillä pysy kannattavana, se ei pysty täyttämään minkään sidosryhmän odotuksia.

Valion tärkeimmiksi sidosryhmiksi määriteltiin tuotteiden käyttäjät, henkilöstö, Valioryhmän maidontuottaja-omistajat, asiakkaat, tavarantoimittajat ja kansantaloudet joissa Valio toimii (ensisijaisesti Suomi ja Viro, joihin Valio eniten vaikuttaa).

Tuotteiden käyttäjät odottavat Valiolta tuotteita, joissa on heidän haluamiaan ominaisuuksia ja jotka ovat turvallisia ja eettisesti tuotettuja. Suomessa Valion tuotteiden odotetaan olevan kotimaisesta maidosta Suomessa valmistettuja, ja virolaiset odottavat Valio Alma tuotteiden olevan Virossa valmistettuja. Ympäristövastuun suhteen odotusten voi olettaa olevan yhteneviä kansantalouksien odotusten kanssa. Kansantaloudet edustavat demokratiassa kansan näkemystä.

Työntekijät odottavat Valiolta hyvää johtamista, hyvää työympäristöä ja hyviä työehtoja. Lisäksi Valio sitoutuu noudattamaan ILO:n työelämän perusoikeuksia: yhdistymisen vapautta sekä pakkotyön, syrjimisen ja lapsityövoiman poistamista.

Omistajat odottavat Valiolta kaiken tuotetun maidon jalostamista mahdollisimman kannattavasti, hyvää tilityshintaa, tietoa liiketoiminnasta ja tukea sekä tuottajien että tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen samoin kuin maidontuotannon resurssitehokkuuden lisäämiseen. Maidontuotannon resurssitehokkuus tarkoittaa hyvää rehujen käyttösuhdetta, maitohävikin pienentämistä ja lehmien lypsyiän kasvattamista. Resurssitehokkuus pienentää tuotannon ympäristörasitusta.

Asiakkaat odottavat, että Valio tarjoaa turvallisia, kiinnostavia ja kaupalle kannattavia tuotteita läpinäkyvin toimitusehdoin ja pystyy tarvittaessa todentamaan toimitusketjunsa jäljitettävyyden ja eettisyyden. Asiakkaat arvostavat monipuolista valikoimaa, tuoteryhmähallinnan osaamista, hyllysaatavuuden turvaamista ja toimitusvarmuutta.

Tavaroiden ja palveluiden toimittajat odottavat pitkäjänteistä, joustavaa ja luotettavaa kumppanuutta sekä kotimaisten hankintojen suosimista.

Suomen ja Viron kansantaloudet odottavat, että Valion liiketoiminta perustuu ensisijaisesti paikallisiin raaka-aineisiin, Valio työllistää ja investoi sekä turvaa maitotuotteiden omavaraisuuden. Valion odotetaan pienentävän ympäristörasitusta sekä maitotiloilla että tuotannossa sekä toimivan hyvän yrityskansalaisen tavoin rehellisesti ja lakeja noudattaen.

Valio pienentää oman tuotantonsa ympäristörasitusta investoimalla energiatehokkuuden lisäämiseen, pienentämällä jätevesikuormaa ja lisäämällä kotimaisten polttoaineiden määrää lämmöntuotannossa. Sähköntuotannossa Valio suosii ilmaston kannalta vähäpäästöisimpiä ratkaisuja, jotka ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä ja turvaavat tasaisen ja riittävän sähkönsaannin.

Rauno Hiltunen
 

Energiatarpeesi