Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Valion aivoriihi on kirvoittanut pöhinää verkossa - käy katsomassa

Valion ja maitotilojen toimintaan liittyvään verkkokeskusteluun on osallistunut jo noin 1 500 ihmistä.  He ovat esittäneet monipuolisesti näkemyksiä siitä, minkälaista vastuullisen maidontuotannon ja -jalostuksen pitäisi olla. Osallistu sinäkin ja kerro oma näkemyksesi tai arvioi muiden näkemyksiä. Aikaa on vielä tämä viikko.

https://www.strategysignals.com/37175-30225-890@valio1&fb

Verkkoaivoriihen avulla Valio haluaa selvittää, mitä kuluttajat, omistajat, henkilöstö ja muut sidosryhmät oikeasti pitävät tärkeänä maitoketjussa. Haluamme sen avulla kehittää toimintaamme.

Lehmien hyvinvoinnista, maidon laadusta ja turvallisuudesta sekä kotimaisuudesta on viime vuosina puhuttu paljon. Nämä teemat näyttävät alustavien tulosten valossa nousevat tässäkin kyselyssä. Ne ovat osallistuneiden mielestä tärkeitä vastuullisessa maidontuotannossa ja niiden tärkeydestä vallitsee suuri yksimielisyys.

Kuten eräs osallistuja sanoo kommentissaan:

Uskon, että tuotannon määrä ja laatu on parempi, jos lehmät voivat hyvin.

Tärkeitä teemoja ovat tällä hetkellä myös GMO-vapaus, luomu, tuottajien jaksaminen ja energian tuotantotavat. Näistä teemoista kuitenkin vallitsee erimielisyyttä, eli näkemykset jakautuvat puolesta ja vastaan.

Tähän mennessä vastaajat ovat myös olleet yksimielisiä siitä, että vastuullisuuden näkökulmasta esimerkiksi mainonnalla, kesätyöpaikoilla tai jätteen tuoton vähentämisellä on suhteessa vähäisempi merkitys kuin monella muulla maitoketjuun liittyvällä asialla.

Kysely alkaa joidenkin mielestä hankalalla osiolla, jossa pyydetään avointa vastausta siihen, mikä henkilön mielestä on vastuullista maitoketjussa. Jos mitään ei tule mieleen, niin tämän osion voi sivuuttaa ja siirtyä suoraan arvioimaan, miten tärkeänä pitää muiden antamia vastauksia.

Kiitän lämpimästi jo aivoriiheen osallistuneita. Ilman apuanne emme voi todella tietää, mitä maidontuotannossa ja -jalostuksessa pidetään hyvin hoidettuna ja mitä sidosryhmiemme mielestä pitäisi kehittää. Kiitos!

Nopeimmillaan vastaaminen vie 2 minuuttia. Aivoriihi sulkeutuu 6.2.2015.

Pia Kontunen, viestintäjohtaja

 

 

Energiatarpeesi