Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Valion hankinnat 93 %:sti Suomesta

Valion tuotteiden valmistuksessa tarvitaan maidon lisäksi paljon muitakin raaka-aineita, samoin kuin pakkauksia ja palveluja. Kaikkien hankittujen materiaalien pitää täyttää Valion vastuullisuusvaatimukset, jotka koskevat elintarviketurvallisuutta, sosiaalista vastuuta ja ympäristövastuuta. Valio suosii lisäksi kotimaisia toimijoita aina, kun se on laadun, saatavuuden ja kilpailukyvyn kannalta mahdollista.

Suomessa valmistettaviin Valion tuotteisiin hankittiin viime vuonna 2 428 materiaalinimikettä 250 toimittajalta, 45 maasta 132 miljoonalla eurolla.

Valion hankintojen kotimaisuusaste tuotteissamme oli vuonna 2015 Suomessa huikeat  93 %. Jos tarkastellaan hankintoja ilman maitoraaka-ainetta, joka on Suomessa aina kotimaista, kotimaisuusaste tuotteissamme oli silti 46 %. Valio työllistää paljon suomalaisia pk-yrityksiä ostoillaan: Valio on merkittävä asiakas lähes 400 suomalaiselle pk-yritykselle.

Hankintojen vastuullisuus jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat elintarviketurvallisuus, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu.

Tärkein on elintarviketurvallisuus, jonka suhteen olemme tinkimättömiä. Yhteistyössä tuotekehityksen, elintarviketurvallisuuspäällikön ja pakkausteknologiapäällikön kanssa varmistamme jokaisen hankittavan raaka-aineen laadun, turvallisuuden ja alkuperän Valion tuotetietokyselyllä ja elintarviketurvallisuuskyselyllä.

Sosiaalinen vastuu perustuu Valio konsernin yritysvastuu- ja toimintaperiaatteisiin, jotka on kuvattu yhtiön Toimintajärjestelmässä.

Olemme sitoutuneet YK:n ja ILO:n ihmisoikeusjulistusten mukaisiin ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviin perusarvoihin. Näiden samojen periaatteiden noudattamista edellytämme myös toimittajiltamme.

Ympäristövastuuta hallinnoimme lähinnä standardoidulla kyselyjärjestelmällä. Lisäksi on tiettyjä eettisesti hankalia raaka-aineita kuten palmuöljy, jonka osalta Valio on linjannut, ettemme osta palmuöljyä kuluttajatuotteisiin.

Oma lukunsa ovat niin sanotut riskimaat, joista hankimme mm. erilaisia hedelmäraaka-aineita erityisesti moniin välipaloihin, jälkiruokiin ja mehuihin. Riskimaiden arvioinnissa käytämme globaalia riskiluokittelua (BSCI).

Varmistaaksemme riskimaissa toimivien tavarantoimittajien eettisyyden edellytämme valmistajan olevan kansainvälisen Sedex-järjestelmän (Supplier Ethical Data Exchange) jäsen ja täyttävän SAQ-kyselyn (Self Assessment Questionnaire) valmistavasta tehtaasta. Lisäksi tärkeimmiltä toimittajiltamme tulemme edellyttämään ulkopuolisen ammattilaistahon tekemän eettisen SMETA-auditoinnin. Valio on ollut Sedexin täysjäsen vuodesta 2014 alkaen.

Epäsuorissa hankinnoissa eli erilaisissa tarvikkeissa ja palveluissa, jotka eivät tule tuotteisiin, hankintojen tuoteturvallisuus on varmistettu dokumenteilla. Ympäristö- ja sosiaalinen vastuu varmistetaan The Valio Supplier Code of Conduct  -dokumentilla, joka tullaan liittämään hankintasopimuksiin tästä vuodesta alkaen. Tilaajavastuulain toteutumista toteutetaan vaatimalla toimittajat liittymään Suomen Tilaajavastuu Oy:n rekisteriin.

Tytäryhtiöissä noudatamme samoja vastuullisuuden toimintaperiaatteita ja niiden käyttöönotto on hyvässä vauhdissa.

Energiatarpeesi