Valion kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset edistävät resurssitehokasta ja hyvinvoivaa Suomea

Valio on tehnyt kaksi kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta ja kolme ravitsemussitoumusta, jotka osaltaan toteuttavat Suomen kestävän kehityksen linjauksia. Suomi toimeenpanee globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda 2030:tä yhteiskuntasitoumusten avulla.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia koordinoi valtioneuvoston kanslia. Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Mukaan halutaan kaikki - yritykset, yhteisöt, yksityishenkilöt ja julkishallinto. Idea on yksinkertainen – konkreettisia tekoja, mitattavia tuloksia.

Valion vastuullisuusohjelman tavoitteita sitoumuksiksi

Valion vastuullisuusohjemassa asetetaan konkreettisia tavoitteita viiden pääteeman alla. Teemat ovat: Osuustoiminnallinen perusta, joka tarkoittaa Valion tuoton maksamista valiolaisten osuuskuntien maitotilayrittäjille, Eläinten hyvinvointi, Kestävä maidontuotanto ja kiertotalous, Läpinäkyvä hankinta sekä Terveyttä ja hyvinvointia edistävät innovaatiot.

Valio teki helmikuussa 2018 kaksi toimenpidesitoumusta: ”Valio lisää kokonaan uusiutuvasta materiaalista tehtyjen pakkausten määrää” ja ”Täysin soijaton valiolainen maidontuotanto vuoteen 2019 mennessä”. Nämä vastaavat kansallisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin edistää hiilineutraalia ja resurssiviisasta taloutta ja tehdä luontoa kunnioittavia päätöksiä. Lisäksi soijaton maitoketju vastaa tavoitteeseen edistää kestäviä elämäntapoja.

Uusiutuvien pakkausmateriaalien osalta sitoumuksen tavoite kuuluu:

  • Kaikki Valion harjakattopakkaukset uusiutuvasta materiaalista vuonna 2025.
  • Vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki Valion ”harjakattoiset” kuluttajapakkaukset, joihin pakataan mm. maitoja, piimiä, jogurtteja ja kermoja, on valmistettu uusiutuvasta kasvipohjaisesta materiaalista.
  • Muissa tuotteissa, kuten mehuissa ja muissa happitiiviin kerroksen vaativissa tuotteissa, kasvipohjaisen materiaalin osuutta lisätään asteittain siten että täysi kasvipohjaisuus saavutetaan vuoteen 2025 mennessä.

Nyt maaliskuussa 2018 kaikista harjakattopakkauksista vajaat 60 % on uusiutuvasta materiaalista ja tavoitteena on 100 % vuoteen 2025 mennessä.

Soijattoman maidontuotannon sitoumus on:

Valiolaiset tilat käyttävät soijattomia täydennysrehuja.

Valio on kieltänyt soijan käytön valiolaisilla maitotiloilla 1.3.2018 alkaen vuoden siirtymäajalla. Valio on neuvotellut rehunvalmistajien kanssa, jotta täydennysrehujen sekä vasikanrehujen reseptit kehitetään täysin soijattomiksi. Valion oma maidontuotantoketju on täysin soijaton vuoteen 2019 mennessä.

Täydennysrehut muodostavat vain pienen osan lehmien ravinnosta. Pääasiassa lehmät syövät Suomessa nurmea, viljaa ja rypsiä/rapsia valkuaisena.

Sitoumusten tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan ohjelman verkkosivuilla vähintään kerran vuodessa.

Lue Valion kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset tästä:

https://sitoumus2050.fi/commitment/2-valio-lisaeae-kokonaan-uusiutuvasta-materiaalista-tehtyjen-pakkausten-maeaeraeae

https://sitoumus2050.fi/commitment/taeysin-soijaton-valiolainen-maidontuotanto-2019-mennessae

Valion ravitsemussitoumukset

Tammikuussa 2018 Valio teki kolme ravitsemussitoumusta.

Ravitsemussitoumuksissaan Valio sitoutuu vähentämään suolaa ja sokeria tuotteistaan maun kärsimättä. Valio on Suomen johtava maitotuotteiden, mehujen ja mehukeittojen valmistaja, joten tuotekehityksemme ja tutkimusinnovaatioidemme onnistumisella on merkitystä kansanterveydelle.

Ravitsemussitoumuksemme ovat

  1. Vähennämme suolaa suomalaisten ruokapöydästä ValSa® tuotteiden avulla. Tavoitteena on myydä ValSa® tuotteita, erityisesti maistuvia juustoja ja levitteitä, seitsemän miljoonaa kiloa vuonna 2020. Valsa® on Valion patentoima maidon mineraaleista valmistettu suola, jossa on 80 % vähemmän natriumia kuin pöytäsuolassa.
  2. Haluamme helpottaa vähempisuolaisten reseptivalintojen tekemistä. Merkitsemme kaikkiin Valio Koekeittiön resepteihin suolan määrän vuoteen 2020 mennessä. Muutenkin valio.fi -sivustolle tulee lisää tietoa suolasta.
  3. Valio tuplaa maustamattomien, sokeroimattomien sekä 20–50 % vähemmän sokeria sisältävien välipalatuotteiden yhteismäärän vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä (84:stä 168:aan). Tiedämme kaikki, että sokeri ja suola ovat elintarvikkeissa tärkeitä valmistusaineita ja ne vaikuttavat mm. tuotteiden makuun, rakenteeseen, väriin, kirkkauteen ja säilyvyyteen. Hyvä maku on asia, josta emme halua luopua. Meidän tehtäväksemme jää miettiä, miten suolan ja sokerin käyttöä voidaan vähentää niin, että hyvä maku säilyy.
  4. Voit itsekin käydä tekemässä toimenpidesitoumuksen vaikkapa yksityishenkilönä, kun rekisteröidyt palveluun. Kestävän kehityksen pääsihteeristö valtioneuvoston kansliassa hyväksyy sitoumuksesi ennen sen julkaisemista. Kaikki teot ovat tärkeitä, joten kynnys on matala. Voit tutustua muiden tekemiin sitoumuksiin, rekisteröityä ja tehdä sitoumuksen täällä: https://sitoumus2050.fi/