Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Valion menestys turvaa suomalaisen maidontuotannon

Suurin osa suomalaisista maidontuottajaosuuskunnista yhdisti voimansa 1990-luvun alkupuolella muodostamalla Valio Oy:n yhteiseksi jalostus- ja markkinointiyhtiökseen. Päätös oli viisas: Kovassa kansainvälisessä kilpailussa yhteinen yhtiö on pystynyt resursoimaan tuotekehitystä ja kehittämään tuotantoa paremmin kuin erilliset pienet meijeriosuuskunnat. Valion menestys näkyy suoraan suomalaisen maidontuotannon kannattavuudessa.

Viimeisen kuuden vuoden aikana Valio on kyennyt maksamaan tuottajille merkittävästi enemmän tilityshintaa maidosta kuin Euroopassa keskimäärin. Menestys on tullut tuoteinnovaatioiden, tehokkaan toiminnan ja oikeiden strategisten valintojen myötä. Vuonna 2013 Valion tulos oli jälleen ennätyksellinen kaikilla mittareilla mitattuna. Lue lisää

Maidontuottajien omistaman yhtiön maitotuotto tilitetään Valion hankintaosuuskuntien kautta tuottajille, joita oli vuoden 2013 lopussa noin 7 500. Vuonna 2013 Valion maitotuotto nousi 48,0 senttiin ja oli kaikkien aikojen paras.

Vuonna 2013 Valio maksoikin maidontuottajille 907 miljoonaa euroa (= 45 % liikevaihdostaan), missä oli 24 miljoonaa euroa kasvua edellisvuodesta.

Maidontuotanto on tärkein maatalouden tulonlähde Suomessa. Maidontuotanto myös ylläpitää useita liitännäiselinkeinoja ja -ammatteja. Valion 15 tuotantolaitosta Suomessa, maidon keräily ja tuotteiden jakelu sekä Valioryhmän maidontuottajat työllistävät arviolta noin 30 000 ihmistä Suomessa.

Suomalaiset maitotilat ovat suhteellisen pieniä perheviljelmiä, vaikka tilakoko onkin kasvussa. Tilojen vähetessä ja tilakoon kasvaessa kasvavat myös maitotilojen mahdollisuudet kilpailuttaa osuuskuntia keskenään.

Osuuskuntien kilpailu tuottajista on markkinataloutta siinä kuin kilpailu kuluttajien suosiosta. Valioryhmän vahvuus on sen keskinäisessä yhteistyössä ja riittävän kokoisessa innovatiivisessa jalostus- ja markkinointiyhtiössä, mikä mahdollistaa kilpailun suurten kansainvälisten meijerijättien kanssa. Tilojen tulevaisuuden kannalta on turvallista omistaa Valiota, jonka ainoa tehtävä on jalostaa maito mahdollisimman kannattavasti ja maksaa kaikki markkinoilta saatu tuotto maidontuottajilleen.

Antti Rauhamaa
Maanviljelijä, Hallituksen puheenjohtaja, Valio Oy

Energiatarpeesi