Valion tuotteet valmistetaan energiatehokkaasti ilman raskasta polttoöljyä

Valiolla työskennellään monissa toiminnoissa ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Alkutuotannossa panostetaan resurssitehokkuuden lisäämiseen ja tutkitaan lannan ravinteiden kierrätystä sekä hiilen maahan sidonnan lisäämistä. Omissa tuotantolaitoksissa tehdään työtä mm. energiatehokkuuden ja uusiutuvan polttoaineen käytön lisäämiseksi. Raskaasta polttoöljystä on luovuttu Valion tuotantolaitoksissa kokonaan.

Olemme mukana elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksessa myös uudella säästökaudella, joka alkoi 2017 alusta ja loppuu 2020 lopussa. Tavoitteemme on tehdä energiatehokkuustoimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu vaikutus vastaa 4 % Valion vuoden 2015 energiankulutuksesta. Viime vuonna saavutettiin vain 0,7 %, joten tahtia on kiristettävä. Haaste kasvaa, koska olemme tietenkin aloittaneet helpoimmasta päästä.

Edellisellä energiatehokkuussopimuskaudella vuosina 2008-2016 ylitimme asetetut energian säästötavoitteet 1,5-kertaisesti. Teimme energiatehokkuustoimenpiteitä, joiden yhteenlaskettu vaikutus tehosti energiankäyttöämme 12 % verrattuna vuoden 2005 energiankäyttöön. Suurimmat energiansäästöt saatiin aikaan investoimalla lämpöpumpputekniikkaan.

Miten energiatehokkuutta vielä parannetaan?

Valiolla on Suomessa tehtaita 12 paikkakunnalla. Tehtaiden joukossa on mm. tuoretuotemeijereitä, juustoloita, jauhetehtaita ja voitehdas. Kaikilla on hiukan toisistaan poikkeavia tapoja toimia ja haasteita energian käytön suhteen. Energiatehokkuuden parantamiseksi seuraamme, miten tehtaiden energiankulutus kehittyy vastaanotettua raakamaitolitraa kohden. Näin voimme verrata tehtaita ja mahdollisesti vaihtaa parhaita käytäntöjä niiden kesken.

Parhaillaan on tekeillä energiatehokkuusanalyysit Lapinlahden ja Oulun tehtailla. Energiatehokkuusanalyyseissä käydään tarkemmin läpi koko tehtaan lämmön, kylmän, sähkön, paineilman ja veden kulutus ja etsitään tehostamis- eli säästömahdollisuuksia. Tehdasanalyysit käytetään myös perustietona liitteinä joka neljännesvuosi julkaistavassa Valion yritystason energiatehokkuusraportissa.

Energiatehokkuustiimimme, johon kuuluu edustajia jokaiselta tehtaalta, kokoontuu kerran vuodessa vaihtamaan parhaita ideoita.

Kotimaisten kiinteiden polttoaineiden osuutta lisätään

Valion tehtaiden tarvitsemasta lämpöenergiasta tuotettiin viime vuonna jo 40 % uusiutuvilla polttoaineilla, ja kotimaisten kiinteiden polttoaineiden (kpa) osuus oli yli 80 %. Kotimaisia kiinteitä polttoaineita ovat mm. hake, sahanpuru ja turve.

Olemme vuoden 2018 alusta lopettaneet raskaan polttoöljyn käytön. Varapolttoaineena on käytössä kevyt polttoöljy silloin, kun kiinteän polttoaineen kattiloita huolletaan tai energiankulutuksessa on piikki. Olemme myös vähentämässä turpeen osuutta lisäämällä biomassan käyttöä.

Merkittävä parannus koituu höyryakkukeksinnöstä. Höyryakku ikään kuin ”varastoi” energiaa ja siten sen avulla on mahdollista vähentää entisestään öljyn käyttöä huippukuormien ja kuormanmuutosnopeuden aiheuttamien piikkien kohdalla.

Höyryakkuja on rakennettu Lapinlahden, Oulun ja Jyväskylän kpa-kattiloiden yhteyteen. Jyväskylän tehtaalla konsepti toimii niin hyvin, että viimeisten kahden kuukauden aikana ei olla käytetty ollenkaan kevyttä polttoöljyä lämmön tuottamiseksi.

Alla esitys Valion Suomen tehtaiden lämmön tuottamiseksi käytetyistä polttoaineista vuonna 2017:

Polttoaine %
Bio/Hake 40%
Turve 42%
Maakaasu 10%
POR 4%
POK 3%
Nestekaasu 1%
Hiili 1%

Vaikka olemmekin iloisia saavutetuista tuloksista emme kuitenkaan voi pysähtyä nauttimaan hienoista tuloksista vaan meidän on, kuten alussa totesin kiristettävä tahtia, jotta jatkossakin saavutamme määriteltyjä tavoitteita.