Valioryhmässä yhteiset tavoitteet lehmien ja vasikoiden hyvälle elämälle

Valioryhmä – Valio Oy, valiolaiset osuuskunnat ja maitotilat – työskentelevät tavoitteellisesti karjan hyvinvoinnin edistämiseksi. Valiolaisen maitoketjun kirjattuja periaatteita ovat korkealaatuiset tuotteet ja taloudellisesti sekä eettisesti kestävä toimintaketju tilalta kuluttajalle. Lypsykarjan epäasiallisiin oloihin joudutaan Valioryhmässä puuttumaan ani harvoin.

Valio on vuosikymmenet käyttänyt resursseja lypsykarjojen terveyden, hyvinvoinnin ja maidon laadun parantamiseen. Resurssit tarkoittavat sekä työntekijöitä että rahaa.

Valion asiantuntijat, Valion kouluttamat rakennussuunnittelijat ja osuuskuntien tuotantoneuvojat auttavat maitotiloja muun muassa eläinten hyvinvointia edistävien navettojen rakentamisessa, eläinten terveyttä ja maidon laatua edistävän ruokinnan suunnittelussa, tilojen investointisuunnittelussa ja tuottajien oman jaksamisen ylläpidossa.

Valion asiantuntijat toimivat yhteistyössä alkutuotannon neuvontajärjestöjen, maitoalan koulutuksen ja maidon alkutuotantotutkimuksen kanssa. Rahaa Valio sijoittaa moniin hankkeisiin, muun muassa nautojen terveyttä seuraavan järjestelmän ylläpitoon.

Valioryhmän maitotiloista noin 60 % kuuluu vapaaehtoiseen nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmään Nasevaan, jota ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys ETT. Naseva-seurantajärjestelmään kuuluvat mm. säännölliset eläinlääkärin käynnit tilalla sekä eläinlääkärin tekemä eläinten terveydenhuoltokartoitus ja -suunnitelma, joita päivitetään ja joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Jokaisella valiolaisella maitotilalla on Maidon laatukäsikirja, josta löytyvät maidontuotannon valiolaiset periaatteet, työohjeet ja eettiset tavoitteet. Yli 97 % tiloista on solminut Valion kanssa laatusopimuksen, joka on maidon laadun ja lypsykarjan hyvinvoinnin määrittävä laadunhallintajärjestelmä.

Eläinten terveydentilaa ja hyvinvointia seurataan monin tavoin. Valiolaiset maitoauton kuljettajat on koulutettu tunnistamaan mahdollisia epäkohtia tilalla. Maitoauton kuljettaja käy tilalla hakemassa maidon joka toinen päivä, joten seuranta on tiheää ja säännöllistä.

Tilakohtaista raakamaidon määrää, maidon pitoisuuksia ja laatua seuraamalla saadaan tietoa lehmien terveydestä, esimerkiksi aliruokinnasta. Jos tulokset ovat hälyttäviä, on maidonhankintaosuuskunnan tuotantoneuvoja nopeasti tilaan yhteydessä. Tuotantoneuvoja käy rutiininomaisesti vuosittain n. 5-10 %:lla alueensa maitotiloista. Tämän lisäksi tilalla vierailevat lomittaja, seminologi ja eläinlääkäri, joilla on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus, jos eläinsuojelullisia epäkohtia havaitaan.

Suomalainen sanonta kuuluu, ettei lypsävää lehmää kannata tappaa. Sanonta on varmaankin syntynyt siksi, että lehmä on ollut ja on yhä arvokas tuotantoeläin, joka tuottaa arvokasta ravintoa ihmisille. Hyvin hoidettu karja on myös maitotilayrittäjän taloudellinen turva. Siksi me kaikki valiolaisessa maitoketjussa teemme jatkuvasti työtä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Juha Nousiainen alkutuotantojohtaja