Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Valiossa halutaan tehdä parasta

Vuoden vaihteessa on aika katsoa hetki taaksepäin ennen kuin suuntaamme koko tar-momme tulevaisuuteen, uuteen alkavaan vuoteen 2014.

Valion vuosi 2013 näyttää muodostuvan monessa suhteessa ennätykselliseksi. Työtapaturmien laskeva kehitys on jatkunut koko vuoden. Samoin niiden aiheuttamat pois-saolot ovat vähentyneet. Myynnin arvo on nousemassa kaikkien aikojen ennätykseen.

Ellei ihmeitä tapahdu ovat maitotuotto ja sen pohjalta tuottajaosuuskunnille makset-tava tilityshintamme nousemassa korkeammaksi kuin koskaan aiemmin Valion historiassa. Myös Suomen maidontuotanto on kääntynyt hienoiseen nousuun. Nämä ovat hienoja saavutuksia

Suomessa menee yleisesti ottaen varsin kehnosti. Taantuma on jatkunut jo yli viisi vuotta. Vaikeassa ympäristössä voi olla tavallistakin tyytyväisempi valiolaisten suori-tukseen.

Totta kai tuuriakin on tarvittu. Erityisesti hera- ja maitojauheiden hinnat ovat olleet hyvin korkealla. Tärkeintä on kuitenkin ollut, että olemme eläneet arvomme mukaisesti: olemme tehneet parasta. Kiitän jokaista valiolaisen yhteisön jäsentä – niin työntekijöitä kuin maidontuottajaomistajia - heidän panoksestaan tähän yhteiseen huippusuoritukseen.

Myös tuleva menestyksemme on yksinomaan kiinni työmme tuloksista eli niistä tuot-teista, joita tarjoamme asiakkaillemme ja kuluttajille.

Menestyvän tuotteen resepti on laadukas raaka-aine yhdistettynä taitavaan valmistuk-seen ja käyttökelpoiseen pakkaukseen sekä iloa tuottavaan sisältöön. Aivan kuten haluttu joululahja!

Pekka Laaksonen
Toimitusjohtaja

Energiatarpeesi