Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Valiossa pyrimme arvostavaan kohteluun ja oikeudenmukaisuuteen

Osana Valion strategiatyötä määrittelimme minkälainen on haluttu ja sallittu tapa toimia yrityksessämme sekä Suomessa että tytäryhtiöissämme. Jokainen henkilöstömme jäsen saa omalle kielelleen käännetyn Code of Conduct -esitteen, joka on otsikoitu: One Valio - Tapamme toimia, sekä suorittaa aihepiiriä konkreettisten esimerkkien avulla käsittelevän verkkokoulutuksen.

One Valio - Tapamme toimia, Code of Conduct perustuu Valion arvoihin ja toimii valiolaisten eettisenä ohjeistuksena.

Code of Conduct -ohjeistus on perusvaatimus yrityksille, jotka haluavat osoittaa olevansa vastuullisia ja huolehtivansa siitä, että yrityksen hallinto, työntekijät ja yhteistyökumppanit osaavat toimia lainmukaisesti ja yrityksen arvoja kunnioittaen. Ohjeistuksen avulla lisäämme henkilöstön ja omistajien turvallisuutta, elintarviketurvallisuutta ja Valio brändin vetovoimaa sekä vähennämme laittoman toiminnan mahdollisuutta yrityksessä.

Code of Conduct -ohjeistukseen liittyen Valiossa on linjattu myös miten ehkäistään syrjintää ja häirintää, lahjontaa ja eturistiriitoja sekä miten pidetään huolta tietosuojasta.

Ohjeistuksella teemme näkyväksi minkälaista on kielletyn rajamailla häilyvä toiminta ja määrittelemme, minkälaista on Valion arvojen mukainen käytös. Kerromme myös, mitä osuustoiminnallinen tapamme toimia merkitsee Suomessa ja suomalaisille omistajayrittäjillemme.

Valio haluaa toimia vastuullisesti, ja se toiminta tapahtuu meissä jokaisessa, joka päivä, käytännön työssämme.

Energiatarpeesi