Vastuulliset teot ovat erityisen tärkeitä Valiolle

Suomessa toimii melko vähän yrityksiä, joiden historia ulottuu yli 100 vuoden päähän, jotka ovat toimialansa selkeitä johtajia ja kehittäjiä ja samalla toimeentulon mahdollistajia Suomessa. Tällaisiin yrityksiin suomalaisilla on usein erityinen suhde: Niihin luotetaan, mutta samalla niiltä vaaditaan paljon. Valio on yksi tällaisista yrityksistä.

T-Median vuosittain tekemän Luottamus&Maine -tutkimuksen mukaan Valio on yksi Suomen hyvämaineisimmista yrityksistä.

Maine vaikuttaa tutkitusti suhtautumiseen yritykseen ja sen tuotteisiin: halutaanko yritykseen töihin, halutaanko sen tuotteita ostaa ja suositella ja luotetaanko siihen mitä yritys viestii. Edellä mainittuja asioita kutsutaan sidosryhmätueksi.

Valiolta odotetaan paljon, mm. toimimista yhteisen hyvän puolesta, rehellisyyttä ja avoimuutta, vuorovaikutusta ja erinomaisia tuotteita. Siksi ei ole yllätys, että Valion saamaan sidosryhmätukeen vaikuttaa vahvasti se, miten vastuullisesti Valion koetaan toimivan.

"Vastuullisuus" mittaa kyselyssä sitä, miten oikein ja vastuullisesti yrityksen koetaan toimivan suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Muita maineeseen vaikuttavia osatekijöitä ovat hallinto, johto, tuotteet ja palvelut, innovatiivisuus, taloudellinen menestyminen, vuorovaikutus ja houkuttelevuus työnantajana.

Vuoden 2017 Luottamus&Maine -tutkimuksen mukaan Valion maine on hyvä: Maine parani tilastollisesti merkitsevästi 3,59:stä 3,65:een viisiportaisella asteikolla mitattuna. Kymmenen parhaan yrityksen joukkoon nousi uusia yrityksiä ja top-yrityksistä osa paransi myös lukemiaan, joten Valion sijoitus putosi vuoden 2016 kuudennelta sijalta kymmenenneksi. Valion sidosryhmätuki pysyi käytännössä ennallaan vuoteen 2016 verrattuna.

Jatkossa pyrimme tekemään entistä näkyvämmäksi Valion vastuullisia tekoja, toimimaan läpinäkyvästi sekä panostamaan vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa.

Valion vahvuuksina suuri yleisö näkee Valion hyödyn maidonjalostukselle ja suomalaiseen yhteiskuntaan sekä mielenkiintoiset uutuustuotteet.

Kymmenen maineikkaimman Suomessa toimivan yrityksen kärki on vuonna 2017:

Kone, Supercell, Ponsse, Fazer, Google, Finlayson, Pekkaniska, Fiskars, OP-Ryhmä, S-ryhmä ja Valio.

Tarkka mainetutkimus tehtiin 30 yritykselle, jotka valikoituivat esitutkimuksen perusteella. Esitutkimuksessa noin 1000 suomalaista nimesi spontaanisti 2 hyvämaineista ja 2 huonomaineista yritystä, joista 30 eniten mainintoja saanutta yritystä poimittiin tarkkaan analyysiin. Tutkimus toteutettiin kesä-heinäkuussa 2017.