Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Yli viisi miljoonaa mieltymystä

Kuluttajien tarpeet, toiveet ja odotukset ovat avainasemassa uusien tuotteiden kehityksessä. Suomi on Valion päämarkkina-alue, ja suomalaisen kuluttajan mieltymyksiä Valio on tutkinut vuosikymmeniä. Viime vuosina tutkimus on suuntautunut yhä enemmän ihmisten todellisen käyttäytymisen havainnointiin.  Kuluttaja tekee joka kerta kaupassa käydessään ostopäätöksiä, jotka yhteenlaskettuina vaikuttavat siihen, mitä tuotteita kannattaa valmistaa. 

Valio tutkii ja valmistaa - kuluttaja päättää

Perinteinen kuluttajatutkimus perustuu erilaisiin kyselytutkimuksiin. Kysymällä yleensä saa vain sitä mitä kysyy. Mikäli kuluttajan haluaa todella tuntea ja tietää mitä kuluttaja tarvitsee ja haluaa, pitää etsiä syvempää ymmärrystä.

On inhimillistä, että vastaamme kyselyihin yleensä niin kuin haluaisimme toimia. Mutta miten pureutua siihen, millaisia ratkaisuja ja valintoja kuluttaja oikeasti tekee käytännössä niin arjessa kuin juhlassa, ja mitkä syvemmät motiivit vaikuttavat näihin valintoihin?

Arjessa kuluttajan rinnalla

Valio tekee enenevässä määrin niin sanottua laadullista kuluttajatutkimusta, jonka tavoitteena on syvällisen ymmärryksen hankkiminen.

Laadullista kuluttajatutkimusta ovat esimerkiksi haastattelut sekä muut havainnoivat eli etnografiset tutkimusmenetelmät. Näillä menetelmillä on mahdollista selvittää ihmisten asenteita, uskomuksia ja tapoja samoin kuin rationaalisia ja emotionaalisia kokemuksia, merkityksiä ja tuotteiden valintamotiiveja.

Käytännössä tämä tarkoittaa ihmisten arjessa elämistä. Tutkijat voivat esimerkiksi olla mukana havainnoimassa ruoanlaittotapoja ja kulutustottumuksia henkilön kotona tai olla mukana kauppakäynnillä. Käytännön työvälineenä käytetään usein videokameraa. Monesti havainnoiva tutkimus synnyttää ideoita uusista tuotteista ja jopa tunnistamattomista tarpeista tai ideoita jo olemassa olevien tuotteiden parantamiseksi.

Tarpeesta tuotteeksi

Kun uutta tuotetta aletaan kehittää, koko prosessin läpi kestävä vuorovaikutus kuluttajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Kuluttajat pyritään ottamaan mukaan tuotekehitysprosessin kaikkiin vaiheisiin, jotta tiedämme menevämme oikeaan suuntaan niin tuotekoostumuksen, maun, pakkauksen kuin viestinnän suhteen. Kuluttajaa kuunnellen Valio palvelee suomalaisia laajalla valikoimalla huomioiden koko kansan mieltymykset. Loppujen lopuksi kuluttaja äänestää kaupassa ostoskorillaan – kauppa myy vain sellaisia tuotteita, jotka liikkuvat hyllystä.

Riina Viitala
Tutkimusjohtaja, Valio Oy

Energiatarpeesi