Kuukauden puheenvuoro

Valiolaisten sekä Valion sidosryhmien näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

Ympäristövastuu Valion tuotannossa

Valion maitoketju pellolta pöytään vaikuttaa monessa kohdassa ympäristöön sekä alkutuotannossa että Valion omissa tuotantolaitoksissa. 

Valion tuotantolaitoksissa merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat jätevesikuorma, jätevesimäärä ja energian käyttö. Näiden kehittymistä on seurattu vuosikausia, ja kehitys on ollut pääosin positiivista isoista veden ja energian säästöprojekteista johtuen.

Jätevesi

Valion aiheuttama jäteveden määrä palasi viime vuonna muutaman heikomman vuoden jälkeen vuoden 1999 tasolle ollen noin 5 250 000 m3. Sen sijaan jäteveden COD-kuorma on jatkuvasti pienentynyt ollen viime vuonna noin 9 000 tonnia. (COD = kemiallinen hapenkulutus, joka käytännössä kuvaa jäteveteen päätynyttä raaka-ainetta tai tuotetta.) COD-kuorman pienentäminen tarkoittaa Valiolle merkittäviä säästöjä, kun tuote jäteveden sijasta saadaan myyntiin.

Koska veden käytön tehokkuuden osalta ei ole tapahtunut kehitystä, olemme asettaneet tavoitteeksi edelleen merkittävästi tehostaa veden käyttöä ja kehittää tuotantolaitosten jätevesien hallintaa. Uskon vahvasti, että sillä saralla meillä on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Energia

Valio on ollut mukana elintarviketeollisuuden energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa, joka alkoi vuonna 2008. Sen ohjelman tavoite ylitettiin kirkkaasti ja saavutuksesta myönnettiin Valiolle kunniamaininta.

On kuitenkin huomioitava, että maitomäärän kasvusta ja tuotevalikoiman muutoksesta johtuen Valion käyttämä energian määrä on säästötoimenpiteistä huolimatta hieman kasvanut.

Tämän vuoden alusta olemme mukana seuraavassa energiatehokkuusohjelmassa, joka loppuu vuonna 2025. Tavoitteena on, että energian käytön tehokkuus Valion omassa toiminnassa paranee vähintään 7,5 % vuoden 2015 energian kulutuksesta. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvan energian osuutta yli 70 %:iin käyttämästämme energiasta.

Pakkaukset

Pakkauksissa mennään kohti uusiutuvia materiaaleja. Kärkihankkeena on, että vuoden 2018 aikana kaikki Suomessa myytävät Valion harjakattoiset maito-, piimä-, kerma- ja jogurttipakkaukset valmistetaan kokonaan uusiutuvista kasvipohjaisista materiaaleista.

Energiatarpeesi