Kallis päätös kuluttajille ja Valiolle

Toimitusjohtaja Pekka Laaksonen: ”Päätös estää aidon kilpailun maitomarkkinoilla ja sulkee Valion kilpailusta, minkä kuluttajat maksavat keinotekoisen korkeana perusmaidon hintana ja Valio heikentyvänä investointikykynä. Lisäksi kilpailu tuottajamaitomarkkinoilla on vääristynyt.” 

Markkinaoikeus antoi 26.6.2014 päätöksensä koskien perusmaitojen hinnoittelua Suomessa vuosina 2010-2012. Päätös langettaa Valiolle 70 miljoonan euron seuraamusmaksun. Oikeuden päätös koituu kalliiksi sekä suomalaisille perusmaidon kuluttajille että suomalaisten maidontuottajien omistamalle Valiolle. Valio valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Päätös merkitsee, että kaikki meijeritoimijat Suomessa saavat vastaisuudessa Valion koko innovatiivisen tuotteiston synnyttämän katteen ilman erityistä omaa panostusta tuotekehitykseen. Valion innovatiivisten tuotteiden menestys synnyttää suurimmaksi osaksi yhtiön voiton, joka sisältyy maidontuottajaomistajille maksettuun tilityshintaan. Päätöksen mukaan Valion maksama tilityshinta katsotaan perusmaidon raaka-ainekustannukseksi, mikä pitää kattaa perusmaidon tukkuhinnassa. Tämä takaa myös kilpailijoiden yksinkertaiselle tuotteelle, pakatulle maidolle, keinotekoisen korkean tukkuhinnan. Tämän maksavat maidon kuluttajat korkeana perusmaidon hintana, ja Valio heikentyvänä investointikykynä.

Markkinaoikeuden päätös kieltää Valiolta kannattavan perusmaitoliiketoiminnan harjoittamisen, vähentää aitoa kilpailua markkinoilla ja nostaa kuluttajahintoja.

Valio on johdonmukaisesti perustellut osuustoiminnallisen liiketoimintansa logiikkaa viranomaisille ja markkinaoikeudelle: Valion tehtävä on maksaa (maidonhankintaosuuskuntien kautta) omistajatuottajille yhtiön tekemä voitto raaka-aineensa eli tuottajamaidon tilityshinnassa. Tuottajamaito ei siten voi olla Valion ”raaka-ainekustannus”. Valio on myös sitoutunut jalostamaan kaiken omistajatuottajiensa maidon, joten maitoraaka-aine ei voi olla Valiolle muuttuva eli vältettävissä oleva kustannus.

Viranomaisen ja nyt markkinaoikeuden päätökset osoittavat, että osuustoiminnallisen liiketoiminnan kustannuslaskentaa ja voitonjakoa ei ole ymmärretty. Päätös on ristiriidassa todellisuuden kanssa, minkä lukuisat asiantuntijaprofessorit ovat todenneet. Korkein hallinto-oikeus tuleekin tekemään ennakkopäätöksen mm. siitä, onko osuustoiminnallisen yrityksen tuottama voitto kilpailuoikeudellisessa tarkastelussa vältettävissä oleva kustannus.

Suomessa ei ole ennakkotapauksia saalistushinnoitteluoikeudenkäynneistä.

- Koko maailmassa ei tunneta vastaavaa tapausta, jossa yritys olisi tuomittu liian alhaisesta hinnoittelusta, joka on samalla sekä kuluttajien että tuomitun yrityksen edun mukaista niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä, korostaa Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.

Kuluttajille viranomaisen päätös on merkinnyt kallista maitolaskua. Kuluttajat ovat maksaneet tavallisesta perusmaidosta Suomessa kymmeniä miljoonia euroja enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa hintakilpailu toimi.

Olemme pettyneitä, että Valiolle kannattava vaihtoehto jalostaa maitoa ja kilpailla asiakkaista vuosina 2010-2012, nähdään saalistuksena. Tuomio on tehokkaan kilpailun vastainen. Se vääristää kilpailua sekä perusmaito- että tuottajamaitomarkkinoilla. Suomessa ei ole kokemusta ja vain vähän asiantuntemusta tämäntyyppisestä asiakokonaisuudesta, joten olimme kyllä varautuneet myös meille kielteiseen päätökseen. Tiedän, että toimimme vilpittömästi puolustaessamme suomalaista meijeriteollisuutta, työpaikkoja ja maidontuottajia kovassa kansainvälisessä hintakilpailussa, joka lisäksi toimi kuluttajien eduksi, toteaa Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.

 

 

 


Energiatarpeesi