3/10/2016

Kattilalaitosinvestointi mahdollistaa Jyväskylän meijerin siirtymisen kotimaisten ja biopolttoaineiden käyttöön

Vapo Oy rakentaa Valion Jyväskylän meijerin tontille uuden 6 MW:n kattilalaitoksen, jonka valmistuttua 2017 Jyväskylän meijerin tarvitsema lämpöenergia tuotetaan kotimaisilla kiinteillä polttoaineilla ja kevyellä polttoöljyllä nykyisen raskaan polttoöljyn sijaan. Investoinnin kokonaisarvo on noin 8 miljoonaa euroa. Uuden laitoksen valmistuttua Valion Jyväskylän meijerin tarvitsema energia tuotetaan yli 90 %:sti kotimaisella bioenergialla eli hakkeella, muilla puupohjaisilla polttoaineilla ja jyrsinturpeella.

 

Vuonna 2017 Valio on luopunut kokonaan raskaan polttoöljyn käytöstä Suomessa toimivien 13 tuotantolaitoksen lämmöntuotannossa ja Valion tehtaiden lämpöenergia on 80-prosenttisesti kotimaista. Viimeiset uusittavat kattilalaitokset ovat Oulussa ja Jyväskylässä. Oulun kattilalaitos otetaan käyttöön tänä vuonna ja Jyväskylän laitos ensi vuonna.

Kotimaisten kiinteiden polttoaineiden osuus Valion lämmöntuotannossa oli 69 % viime vuonna, ja vuoden 2017 lopussa se nousee noin 80 prosenttiin. Jonkin verran käytetään lisäksi kaasua ja kevyttä polttoöljyä. Maidonjalostuksessa lämpöenergian osuus on suuri – noin 70 % käytetystä energiasta on lämpöä.

Meijerit, juustolat ja jauhetehtaat tarvitsevat lämpöenergiaa jauhemaisten tuotteiden kuivauksessa, tuotteiden lämpökäsittelyissä, pesuissa sekä kiinteistöjen lämmityksessä.

Kattilalaitosinvestoinnit toteuttavat Valion energiastrategiaa, jonka mukaan tuotannossa käytetään kustannustehokkaita ympäristöystävällisiä ratkaisuja, lisätään energian kotimaisuusastetta sekä kehitetään energia- ja kustannustehokkuutta.  

Valion käyttämiä kotimaisia polttoaineita ovat turve, puuhake, kuori ja sahanpuru. Uusiutuvia näistä ovat puuhake, kuori ja sahanpuru. Uusiutuvan energian osuus Valion käyttämästä energiasta on nyt yli kolmannes ja osuus on kasvava.

”Jyväskylän uusi kattilalaitos lisää tuotantovarmuutta ja höyryn tuotantokapasiteettia. Kotimaiset kiinteät polttoaineet tuovat kustannustehokkuutta ja biopolttoaineiden käyttö vähentää meijerin hiilijalanjälkeä. Investoinnilla on lisäksi työllistävä vaikutus toteutusvaiheessa ja pysyvästi laitoksen käytössä, kunnossapidossa ja polttoaineketjussa”, kertoo Jyväskylän meijerin tehtaanjohtaja Jukka Partti.

Jyväskylän kattilaitos rakennetaan vuosina 2016 – 2017. Toteutus käynnistyy maanrakennustöillä kuluvan kevään aikana Valion Jyväskylän meijerin yhteydessä olevalla tontilla.

Valio osti vuoden 2015 lopulla tulevia laajenemistarpeita varten tonttimaata Jyväskylän meijerin nykyisen tontin yhteydestä. Osa ostetusta lisätontista hyödynnetään uuden kattilalaitoksen sijoituksessa