Suomen tyytyväisimmät toimihenkilöt työskentelevät Valiolla

Ammattiliitto Pro:n tekemän tutkimuksen mukaan Valiolla työskentelevät Suomen tyytyväisimmät toimihenkilöt, kun tarkastellaan kokonaistyytyväisyyttä.

– Valiossa työtyytyväisyys on ollut jo pitkään hyvällä tasolla. Tutkimuksen tulos kertoo siitä, että pitkäjänteinen työhyvinvointia kehittävä työ tuottaa tulosta, Valion työhyvinvointipäällikkö Katja Hatakka sanoo.

– Arvomaailmamme perustuu suomalaiseen maaseutuun, joka on lähellä monia työntekijöitämme, ja siksi arvoihimme on helppo samaistua. Olemme pyrkineet toimintakulttuurin, jossa jokaista arvostetaan ja henkilöstö saisi osallistua ja vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen. Näillä asioilla on suuri merkitys työtyytyväisyyden kannalta.

Valio on kehittänyt työhyvinvointia pitkäjänteisesti. Työn mielekkyys on tärkeä asia, ja Valion uusi työhyvinvointiohjelma tähtää nimenomaan työn mielekkyyden lisäämiseen. Siinä avainasemassa ovat esimiehet ja työyhteisöt itse. Ne ovat miettineet käytännön keinoja arjen työn parantamiseksi. Osaamisen ja palkitsemisen kehittämiseen on myös kiinnitetty huomiota.

Pro:n tutkimuksessa kävi ilmi, että keskiverto toimihenkilö on 67-prosenttisen tyytyväinen työelämäänsä. Palkka ei ole tärkein seikka tyytyväisyyden mittarina, sillä vain noin neljännes vastasi olevansa tyytyväinen palkkaansa. Palkan lisäksi toimihenkilöiden tyytyväisyyteen vaikuttavat muun muassa johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Työmarkkinatutkimukseen vastasi lähes 10 000 työntekijää.


Energiatarpeesi