10/1/2014

Valio aloittaa YT-neuvottelut Helsingin toimipisteessä

Valio Oy aloittaa Helsingin pääkonttoritoimintoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä. Sopeuttamistarpeen aiheuttavat Venäjän tuontikielto, teollisuustuotteiden romahtanut hintataso maailmanmarkkinoilla ja suomalaisten heikentynyt ostovoima.

Neuvottelujen piirissä on noin 780 henkilöä. Helsingissä toimiva mehutehdas ja varasto eivät kuulu neuvottelujen piiriin. Rakenteellinen uudistus saattaa johtaa 140 - 210 henkilötyövuotta vastaaviin henkilöstövähennyksiin.

Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 8.10.2014 ja niiden arvioitu kesto on kuusi viikkoa.