8/8/2014

Valio aloittaa YT-neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa

Valion osuus pakotteiden alaisesta elintarvikeviennistä Suomesta yli 85 %

Venäjän tuontirajoitukset iskevät yksittäisistä yrityksistä ylivoimaisesti eniten Valioon Suomessa. Valion suurimmat vientituotteet Venäjälle ovat Valio Oltermanni® juusto, Valio Viola® juustot, Valio voi ja tuoretuotteet. Kaikkien Venäjän-vientiin menevien tuotteiden valmistus lopetettiin torstaina 7.8.2014. Suomeen ja muille markkinoille tuotteiden valmistus jatkuu normaalisti. Henkilöstön määrän sopeuttamisesta vähenevään tuotantoon aloitetaan yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut.

YT-neuvottelut sopeuttamistoimenpiteistä aloitetaan Valion Haapaveden, Seinäjoen ja Vantaan tehtaissa sekä Lappeenrannan toimipisteessä. YT-neuvottelujen kohteena on toimipaikkojen koko henkilöstö eli yhteensä noin 800 henkilöä.

Valion Venäjän yhtiössä on myös aloitettu selvitykset toimintojen asteittaisesta alasajamisesta varastoissa olevan tavaran ja siten myynnin loppuessa. Venäjällä työskentelee vajaat 500 valiolaista.

Tuotannon väheneminen voi johtaa YT-neuvottelujen päätteeksi lomautuksiin ja määräaikaisten työsuhteiden uusimatta jättämisiin. Arviota mahdollisten lomautusten määrästä tai kestosta ei tällä hetkellä ole.

Valio on suurin kärsijä

Valio saa yksittäisistä yrityksistä suurimman iskun Venäjän elintarviketuonnin pakotteiden vuoksi.

Suomen pankin mukaan pakotteiden alainen elintarvikevienti Venäjälle Suomesta oli 283,4 miljoonaa euroa vuonna 2013. Siitä Valion osuus oli 85,4% eli 242 miljoonaa euroa. Venäjä on ollut Valion suurin ja kasvava vientimarkkina, joka viime vuonna toi lähes 20 % Valion liikevaihdosta.

Vertailun vuoksi esimerkiksi koko USA:n pakotteiden alainen siipikarjanlihan vienti Venäjälle oli 227 miljoonaa euroa vuonna 2013, eli vähemmän kuin Valion tuotteiden vienti. Venäjä on USA:n toiseksi suurin siipikarjanlihan vientimarkkina. (Lähde: NCC)

Vastaavasti koko Saksan osalta meijerivienti Venäjälle on 165 miljoonaa euroa vuonna 2013 (lähde ZDF) eli vähemmän kuin Valiota yksin kohdannut menetys. Saksan maidontuotanto on 15 kertaa suurempi kuin Suomen.

Valio on velvollinen jalostamaan kaiken omistajiensa eli valiolaisten maidontuottajien maidon. Maidolle etsitään korvaavia markkinoita.