11/25/2016

Valio mukana etsimässä ratkaisuja kestävään ruoantuotantoon

Valio on mukana ruoantuotannon haasteisiin ratkaisuja etsivän 50 eurooppalaisen toimijan yhteenliittymässä, jolle Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on myöntänyt 400 miljoonan euron EIT Food -rahoituksen.

Kestävä ja turvallinen ruoantuotanto on merkittävä tulevaisuuden haaste maailmassa, sillä YK on arvioinut ruoan kysynnän kasvavan 70 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.  Rahoituksen saanut EIT Food etsii ratkaisuja kestävään, turvalliseen ja kilpailukykyiseen elintarviketuotantoon 13:n eri maan yritysten, yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöllä. Suomesta ovat Valion lisäksi mukana Helsingin Yliopisto ja VTT.  Lisäksi verkostossa on mukana suomalaisia elintarvikealan toimijoita ja start-upeja.

Yhteenliittymän tavoitteena on muun muassa tuottaa kuluttajalähtöisiä tuote-, palvelu- ja prosessi-innovaatiota sekä vauhdittaa start-upien kehittymistä.

”Elintarvikealalla on globaalien haasteiden lisäksi paljon kehittymisen mahdollisuuksia esimerkiksi yksilöllisen ravitsemuksen, digitaalisten palvelujen ja uudenlaisen tuotantoteknologian alueilla ja näihin kaikkiin aiheisiin löytyy hyviä kumppaneita EIT Food-verkostosta”, toteaa Valion tutkimus- ja teknologiajohtaja Anu Kaukovirta-Norja.

Lisätietoja:

anu.kaukovirta-norja@valio.fi