11/13/2015

Valio on maineeltaan kymmenen parhaan yrityksen joukossa Suomessa

Valion maine on T-Median Luottamus ja Maine -tutkimuksen mukaan 9. paras tutkituista yrityksistä.Valion saamaan sidosryhmätukeen vaikuttavat eniten Valion vastuullisuus, hallinto ja johto.

Vastuullisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä, että ”yritys toimii oikein ja vastuullisesti ja huomioi ympäristön ja yhteiskunnan”.

Hallinnolla tarkoitetaan, että ”yritys toimii avoimesti ja läpinäkyvästi ja käyttäytyy oikein liiketoiminnassaan”.

Muita maineeseen vaikuttavia osatekijöitä ovat tuotteet, innovatiivisuus, taloudellinen menestyminen, vuorovaikutus ja houkuttelevuus työnantajana.

Sidosryhmätuki tarkoittaa suuren yleisön halua ostaa Valion tuotteita, suositella niitä muille, hakea Valioon töihin, omistaa yritystä, luottamuksen määrää ja ymmärrystä yritystä kohtaan kriiseissä. Valion saama sidosryhmätuki on erittäin hyvällä tasolla.

Yrityksen maineeseen vaikuttavat osatekijät korreloivat yrityksen saaman sidosryhmätuen kanssa.

Valion vahvuuksia suuren yleisön mielestä ovat suomalaisesta maidosta valmistetut, hintansa arvoiset ja mielenkiintoiset tuotteet ja uutuudet, sekä se, että Valio toimii koko maitoalaa kehittävästi ja Valion menestys valuu suomalaisille maitotilayrittäjille.

Kymmenen maineikkaimman Suomessa toimivan yrityksen kärki oli vuonna 2015: Kone, Ponsse, Pekkaniska, Supercell, Fazer, Google, Rovio, Alko, Valio ja Lidl.

Tarkka mainetutkimus tehtiin 30 yritykselle, jotka valikoituivat esitutkimuksen perusteella.