4/17/2015

Valio sopeuttaa kustannuksiaan

Valio Oy sopeuttaa kustannuksiaan vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä. Kustannussäästöohjelman osana aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut Tuotanto ja logistiikka -organisaatiossa sekä osissa pääkonttoritoimintoja tuotannollis-taloudellisista syistä 22.4.2015.

Viimeisen vuoden aikana tapahtuneet suuret muutokset tuotantosuunnissa ja -määrissä vaikuttavat merkittävästi Valion tuotannon tehokkuuteen, mikä on huomioitava myös toiminnassa. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on noin 2 900 henkilöä ja arvioitu henkilöstön vähennystarve on enintään 320 henkilötyövuotta. Neuvottelut pyritään saamaan valmiiksi enintään 6 viikon kuluessa aloituksesta.

Valio työllistää yhteensä noin 4 400 henkilöä, joista Suomessa noin 3 600.

Venäjän-viennin loppuminen maitotuotteiden osalta leikkasi noin viidenneksen Valion liikevaihdosta. Suomessa ostovoima on hiipunut, mikä on lisännyt hinnan merkitystä ostopäätöksessä. Perusmaitokilpailuun Valio ei Suomessa voi osallistua kilpailulain tulkinnan takia, joten perusmaitojen markkinaosuus määrässä on pudonnut alle 30 %:n. Maailmanmarkkinoiden elpyminen on hidasta ja epävarmaa.

Venäjälle mennyt maitomäärä jalostetaan edelleen lähes kokonaan maitojauheeksi ja teollisuusvoiksi maailmanmarkkinoille, joiden kannattavuus on eri tasolla kuin mitä Venäjän kuluttajatuotevienti oli. Venäjän vienti on edelleen pysähdyksissä ja epävarmuus siellä jatkunee pitkään. Yhteistoimintaneuvotteluissa selvitetään seuraavan kuuden viikon aikana, miten nykyinen samoin kuin tulevaisuuden tarpeisiin vastaava tuotevalikoima tehokkaimmin pystytään valmistamaan. Pääkonttoritoiminnoissa järjestellään joitakin tehtäväalueita, kuten asiakasmarkkinointia, kuluttajapalvelua ja joitakin teknisten palvelujen osia uudelleen, kertoo Tuotanto ja logistiikka -vastuualueesta vastaava johtaja Mika Koskinen.

Valion on huolehdittava kilpailukyvystään, joka perustuu taitoon kehittää omia jäljittelemättömiä huipputuotteita. Kustannussäästöjen ohella on varmistettava, että uusia kuluttajille hyödyllisiä tuotteita saadaan markkinoille. Tuorein esimerkki innovaatiokyvystä on patentoidulla menetelmällä valmistettu entistä vatsaystävällisempi ja raikkaamman makuinen Valio Eila®, joka saapuu kauppoihin toukokuun alussa.