Valiolle ei myönnetty täytäntöönpanokieltoa

Valio Oy ei saanut markkinaoikeudelta hakemaansa täytäntöönpanokieltoa, jonka turvin yhtiö olisi voinut hinnoitella perusmaitonsa kilpailukykyiselle tasolle vähintään siihen saakka, kun markkinaoikeus tekee lopullisen ratkaisunsa asiassa arviolta aikaisintaan vuodenvaihteessa 2013-2014.

Kilpailuviranomaisen (nykyinen Kilpailu- ja kuluttajavirasto) joulukuussa 2012 tekemän päätöksen mukaan Valio olisi syyllistynyt saalistushinnoitteluun myymällä perusmaitoja itselleen tappiollisesti. Valio on täysin eri mieltä päätöksen perusteluista. Valio ei ole missään vaiheessa myynyt perusmaitoa itselleen tappiollisella tukkuhinnalla.

Valion liiketoiminnan kannalta on valitettavaa, että ainoa suomalainen valtakunnallinen toimija ei voi osallistua perusmaitokilpailuun markkinaehtoisesti. KKV:n päätöksen aiheuttaman perusmaitojen hinnankorotuksen jälkeen Valio on menettänyt perusmaitomääriään. Toukokuussa 2013 Valion markkinaosuus Uudellamaalla oli enää 23 % määrästä ja koko maassa 39 % määrästä. (Lähde: Nielsen Homescan, liukuva 12 kk päättyen 19.5.2013).


Energiatarpeesi