Valion alkutuotannon vuoden teemana on nuorkarjan hyvinvointi

Valion alkutuotanto yhteiskumppaneineen valitsee vuosittain teeman, johon vuoden työssä erityisesti keskitytään. Vuonna 2014 katseet käännetään nuorkarjan, siis vasikoiden ja hiehojen, hyvinvointiin ja kasvatukseen.

– Nuorkarjan hyvinvointi on tärkeä asia, sillä oikeanlaisella ruokinnalla ja hyvällä hoidolla vasikoista kehittyy hyvinvoivia ja tuottavia lehmiä. Hyvinvoiva ja tuottava karja taas tarkoittaa parempaa kannattavuutta maitotiloilla, Valion alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen sanoo. 

Valion yhteistyökumppaneita teemavuodessa ovat Valioryhmän osuuskuntien lisäksi ProAgria, Eläintautien torjuntayhdistys ETT, Faba ja Maatalouden laskentakeskus MLOY.

Vasikoiden ruokinta keskiössä

Valion alkutuotannossa ja osuuskunnissa teemavuoden työssä keskeistä on vasikoiden ruokinnan ja nuorkarjan olosuhteiden parantaminen.

– Lehmän kasvatus alkaa jo vasikasta, joten haluamme kiinnittää huomiota erityisesti vasikoiden
alkukasvatukseen, nuorten eläinten kasvun seurantaan sekä kasvuolosuhteisiin, Juha Nousiainen selvittää.

Tärkeitä asioita ovat esimerkiksi vasikoiden juottaminen ja ryhmittelyn merkitys. Tiloja kannustetaan tekemään nuorkarjalle sopivaa säilörehua ja teettämään rehuista analyysejä, joiden pohjalta voi laatia nuorkarjalle ruokintasuunnitelmia ja seurata eläinten kasvua. Kun ruokinta on vasikasta alkaen kunnossa, ne kasvavat hyviksi lehmiksi, jotka ovat kestäviä ja lypsävät hyvin.

Myös Valion yhteistyökumppanit nostavat teemavuoden aikana esille nuorkarjan hyvinvointiin liittyviä erilaisia asioita, kuten ruokinnan suunnittelua ja terveydenhuoltoa.

Vuoden 2013 teemana oli lehmien ruokinta, ja työ tuotti tuloksia. Tilat teettivät analyysejä rehusta ja hyödynsivät tuloksia aiempaa enemmän. Ruokinnan suunnittelu ja seuranta puolestaan myötävaikuttivat maitomäärän kasvuun.


 


Energiatarpeesi