3/3/2015

Valion "annus horribilis" 2014

Valio-konsernin vuosi elokuusta vuoden 2014 loppuun oli erittäin haasteellinen monen yhtä aikaa epäedullisesti vaikuttaneen tekijän vuoksi. Valion liikevaihdon ja tuotteiston kannattavuuden lasku aiheuttivat Valio-ryhmän osuuskuntien tuottajahintojen laskun loppuvuonna ja Valion henkilöstön vähentämisen.

Hyvin kasvanut Venäjän-vienti romahti elokuun alkupuolella tuontikiellon takia ja satojen miljoonien litrojen maitomäärät jouduttiin jalostamaan maailmanmarkkinoille teollisuusvoiksi ja maitojauheeksi, joiden hinnat olivat lähes ennätyksellisen matalat. Venäjän tuontikiellon vaikutukset kohdistuivat Suomessa yksittäisistä yrityksistä eniten Valioon.

Suomessa kilpailutilanne oli myös tukala: Valion markkinaosuus perusmaidoissa laski alle 30 %:n, koska yhtiö ei saa kilpailla hinnoilla markkinaehtoisesti. 47 % Suomessa kulutetusta juustosta oli tuontia, jonka rinnalla Valio on ainoa merkittävä toimija, joka enää valmistaa Suomessa suomalaisesta maidosta juustoja.

Suomen taloudellinen tilanne käänsi kuluttajien valinnat entistä edullisempiin tuotteisiin.

Edellä mainittujen toimintaympäristön muutosten takia Valion kyky maksaa omistajaosuuskunnilleen maidosta laski, jolloin myös osuuskuntien maidontuottajilleen maksamat tuottajahinnat laskivat. Valio maksaa kaiken toimintansa tuoton osuuskuntien kautta maidontuottajille.

Valion vahvuutena olivat viime vuonna jälleen kerran lisäarvotuotteet ja uutuudet, joilla saatiin kasvua eri tuoteryhmissä niin Suomessa kuin Ruotsissa. Proteiinivakioitu Valio Hyvä suomalainen Arki® maitojuoma oli menestys Suomen markkinoilla. Valion juustot saivat tunnustusta: mm. Valio Alppi Kreivi® voitti kultaa pohjoismaisten juustojen laatukilpailussa.

Valion tunnusluvut 2014

Valion liikevaihto vuonna 2014 oli 1950 miljoonaa euroa (2029 miljoonaa euroa). Liikevaihto väheni edellisestä vuodesta 3,9 %. Liikevaihto väheni ulkomailla 9,0 % ja kotimaassa 0,8 %. Konsernin maitokate** jäi 974 miljoonaan euroon (1026 miljoonaa euroa).

Konsernin maitotuotto laski 43,7 senttiin litralta (48,0 s/l). Maksettu tilityshinta oli 45,4 senttiä maitolitralta (47,5 s/l). Loppuvuoden romahdus ei näy täysimääräisenä näissä tunnusluvuissa, koska niihin vaikuttaa ennätysvauhdissa ollut alkuvuosi.

Lainat rahoituslaitoksista olivat vuoden 2014 lopussa 290 miljoonaa euroa (194 miljoonaa euroa). Valion omavaraisuusaste oli 42 % (47 %).  Investoinnit olivat 152 miljoonaa euroa (118 miljoonaa euroa).

Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1 929 miljoonaa litraa (1 888 miljoonaa litraa).

Vuonna 2014 Valio maksoi suomalaisille maidontuottajille 885 miljoonaa euroa (= 45 % liikevaihdosta), missä oli 22 miljoonaa euroa vähennystä edellisvuodesta. Valiolaisia maidontuottajia oli vuoden 2014 lopussa noin 7 100.

Noin 35 % Valion liikevaihdosta syntyi viennistä ja tytäryhtiöissä. Valion viennin* arvo oli 450 miljoonaa euroa. Valio on suurin elintarvikkeiden viejä Suomessa. Venäjä oli Valion suurin vientimarkkina. Valio Venäjän liikevaihto oli vuonna 2014 noin 258 miljoonaa euroa, kun kesällä tehdyn arvion mukaan se olisi normaalioloissa kohonnut yli 400 miljoonan euron. Venäjän osuus Valion viennistä* oli 37 % vuonna 2014.

(*Valion vienti = Suomessa valmistetut ulkomaille viedyt tuotteet).

Valion tuotto maksetaan suomalaisille maidontuottajille

Valio on suomalaisten maidontuottajaosuuskuntien ja niiden kautta maidontuottajien omistama yritys. Valion tehtävä on jalostaa liikesuhteessa olevien omistajatuottajien maito mahdollisimman kannattavasti ja maksaa maidontuottajille kaikki toiminnan aikaansaama tuotto. Valion tärkein tunnusluku on yhtiön aikaansaama maitotuotto ja sen perusteella maksettu tilityshinta. Omaa voittoa Valio ei tavoittele.

Maidontuotanto on tärkein maatalouden tulonlähde Suomessa. Maidontuotanto myös ylläpitää useita liitännäiselinkeinoja ja -ammatteja. Valion 15 tuotantolaitosta Suomessa, maidon keräily ja tuotteiden jakelu sekä Valioryhmän maidontuottajat työllistävät arviolta lähes 30 000 ihmistä Suomessa.

** Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksettu maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko.

* Maitotuotto = Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve eli investointien rahoitustarve / omistajien toimittama maitomäärä.